Bredband Rumskulla

Projektet är ett delprojekt.

Projektets första steg är att kartlägga intresset inkl betalningsintresset för en bredbandsuppkoppling inom socknen. På basis av detta skall vi ta fram en utbyggnadsplan och en ekonomisk kalkyl. Vi har en arbetsgrupp på initialt fem personer som bildades vid det senaste stormötet inom socknen. Vi ställer upp med ideella insatser men vi behöver anlita utomstående expertis för att kunna utföra vårt uppdrag.

Resultat
Vi har uppnått vårt mål att sprida kunskap om fiber och kartlagt intresset. Vi har nu en plan och en kalkyl för fortsättningen.

Mål

Ha en plan för hur bredbandsuppkoppling ska kunna ske

Bredband Rumskulla

Projektperiod
2012-06-20 – 2014-06-01
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/66
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Rumskulla Hembygdsförening