Bredband Haviksvägen

Projektet är ett delprojekt.

Ge information och vägledning till bygdens befolkning om hur man kan åstadkomma ett eget bredbandsnät från Hult via Havik till Sjöbron.

Resultat
Extern konsult med erfarenhet från liknande projekt har kunnat anlitas.

Stort intresse för projektet hos berörda fastighetsägare. Ett resultat av bra info.

Samarbetspartners har kunnat knytas till projektet.

Att vara helt utan den kompetens inom projektet som sakkunnig extern hjälp kan ge är inte att rekommendera. Våra erfarenheter visar att dessa objekt kräver mycket förberedelser och många formulär för att kunna ge saklig information till framtida nyttjare.

,

Mål

Ha fått en uppfattning om möjligheterna för ett genomförande av en anläggning för ett eget fibernät

Bredband Haviksvägen

Projektperiod
2012-04-16 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/60
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Hult
Projektägare
Föreningen Bredband Haviksvägen
Kontaktpersoner
Peringe Kindstrand
0381-303 49
peringekindstrand@gmail.com