Bredband Älövägen

Projektet är ett delprojekt.

De boende längs Älövägen vill utreda vilka alternativ som finns för att få bredbandsuppkopplingar på bästa sätt.

Resultat
De förväntade målen uppfylldes.

Mål

Att ha ett bra beslutsunderlag för att få möjlighet till bredbandsuppkoppling.

Bredband Älövägen

Projektperiod
2013-08-13 – 2013-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/91
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Fredrik Eriksson