Bondens Torg

Bondens Torg syftar till att vara en fysisk och virtuell mötesplats för producenter av lokal mat och hantverk av hög kvalitet och konsumenter av dessa varor. Bondens Torg är ett ambulerande marknadskoncept. Bondens Torg är ett skyddat varumärke som ägs av Astrid Lindgrens Hembygd.

Resultat
Projektet har varit lyckat. Bondens Torg har medverkat vid flera marknader varje år samt vid konsumentinriktade arrangemang. En kortkurs i sociala medier har genomförts. Det har gått lätt att rekrytera medlemmar till Bondens Torg, (producenter), men svårt att få dem att bli engagerade i projektet.

Mål

2 Bondens torgmarknader arrangeras i området under 2011
5 Bondens torgmarknader under 2012
25 certifierade medlemmar i föreningen under 2012
1 hemsida
5 anslutna marknadsarrangörer

 

Bondens Torg

Projektperiod
2011-04-06 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-236
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd