Bondens Torg Vimmerby

Projektet är ett delprojekt.

Projektledaren ska intervjua personer som har intresse av närproducerad mat och hantverk och som har erfarenhet av olika insatser som gjorts inom andra matprojekt. Svaren från samtalen ska sammanställas i en rapport där det framgår prioriteringsområden och aktiviteter som bör genomföras i det kommande projektet.

Resultat
I stort sett är alla som svarat positiva till att genomföra Bondens Torg. Man tycker att det är viktigast att göra klart med medlemskapet för att kunna upprätthålla en god gemensam kvalitet. Det är också viktigt att utveckla konceptet för marknadsarrangör så det inte blir tveksamheter kring rättigheter och skyldigheter. Det måste finnas en hemsida som på sikt även kan hantera webhandel. Det är en utmaning att få konsumenterna att välja närproducerat så man måste visa att marknaderna finns, visa på en kontinuitet och fördelarna med närproducerat. Om det inte finns en kritisk massa av producenter kommer det bli svårt att få lojala konsumenter. Producenterna kan stöttas genom att påvisa och bygga nätverk, göra studiebesök och hjälpa till med marknadsföring.

Som sista prioritering av respondenterna inför ett projekt Bondens Torg, tycker man att det är bra att resonera kring själva konceptet. Ska det vara fasta tider och platser för Bondens Torg? Ska det vara franchising? m.m.

,

Mål

Mål
Förstudien ska ge ett bra besutsunderlag för kommande projekt.

Målgruppen
Projektet vänder sig till producenter och andra som är intresserade av lokal mat och hantverk.

Bondens Torg Vimmerby

Projektperiod
2011-08-01 – 2011-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/45
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd
Kontaktpersoner
Christina Thorstensson