Bondens Torg, utvecklingscheck 2009

Projektet är ett delprojekt.

Projektet går ut på att engagera producenter av lokala kvalitetsprodukter och erbjuda dem en plats på marknaden där de kan sälja nyskördade grönsaker, kvalitetskött och mathantverk.

Marknaden kommer också att berikas med lokala hantverkare i form av gärdesgårdstillverkning och en smed. Vissa av aktörerna kommer även att bidra med djuruppvisning och ponnyridning.

Resultat
Från att projektet startade har vi tagit kontakt med ett antal lämpliga lokala utställare och genomfört Bondens Torg på Vimmerby Höstmarknad För att få fram den rätta känslan har vi utsmyckat platsen med diverse attribut för att förstärka känslan av en genuin bondemarknad.

Under den pågående projekttiden har de medverkande aktörerna kontinuerligt hållits uppdaterade med nödvändig information om vad som gäller. Projektgruppen har under marknadshelgen deltagit i uppbyggnaden av marknadsplatsen och funnits tillhands för att serva aktörerna. Vi har fungerat som koordinatorer och om det uppstod problem var det vi som löste dem. Vid marknadsdagens slut ansvarade projektgruppen för att marknadsplatsen återställdes till sitt ursprungliga skick.

Mål

Syfte
Utveckla marknaden i Vimmerby
Målgrupp
Barnfamiljer och personer över 25 år, med ett geografiskt upptagningsområde på 6 mil.

Bondens Torg, utvecklingscheck 2009

Projektperiod
2009-06-15 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-203/2
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
KY-utbildning Chef-och entreprenörskap Fredensborg Yrkeshögskola