Bondens Torg Samverkan

Flera producenter i Leader Kustlandet har visat intresse för denna marknadsförings- och försäljningskanal vilket gör att den nya satsningen görs i de båda leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet gemensamt.

Tyngdpunkten i projektet ligger på att öka producenternas affärsmöjlighet med en förväntad ökad försäljning och lönsamhet som följd. Projektet ska tillsammans med en referensgrupp bestående av producenter fastställa de kriterier som gör Bondens Torg till ett pålitligt varumärke som står för närproducerat av hög kvalité som leder till ett långsiktigt och hållbart företagande.

Bondens Torg, samverkan, syftar till att även bli en virtuell mötesplats för producenter av lokal mat och hantverk av hög kvalitet och konsumenter av dessa varor. Såväl konsumenter som producenter har efterfrågat möjligeten att beställa producenternas utbud via internet vilket gör att konceptet också behöver utvecklas mot e-handel. Detta kräver många gånger ny kunskap hos producenterna men också att deras utbud är relativt kontinuerligt.

Resultat

Ett starkt och välkänt varumärke för lokalproducerat. Ökade försäljningsmöjligheter för medlemmarna. Stark plattform för fortsatt verksamhet. Bra nätverk för lokala småföretag. Ökad medvetenhet om lokala producenter bland kunder i vårt område

Samarbeten mellan företag är ett sätt att överbrygga svårigheter för de små företagen. I vår region är det antalet producenter och deras låga produktionsvolym som begränsar marknaden för lokalproducerat snarare än antalet arrangerade marknader.

E-handel är (åtminstone i dagsläget) inget alternativ för vår typ av företag med liten produktion av främst mat.

En rekommendation är att redan från start planera för hur verksamheten ska fortsätta eller erfarenheterna tas till vara efter projektet. Att regelbundet utvärdera och ifrågasätta projektets mål och vara beredd att förändra dessa ser vi som en förutsättning för att ett projekt skall klara av övergången från projekt till medlemsdriven organisation. Det har varit bra med projektledare som är direkt delaktig i projektet, det ger en bra förståelse för problemen som företagen möter.

Mål

Långsiktig lösning för Bondens Torg-konceptet

Bondens Torg Samverkan

Projektperiod
2012-10-01 – 2014-02-28
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-242
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd