Biokol

Vårt projekt syftar till att underlätta ett genombrott för biokol genom att utveckla mer kostnadseffektiv produktionsteknologi. I skogslänen finns råvara, maskinpark, arbetskraft och infrastruktur för att tillhandahålla den i dagsläget enda praktiska råvaran för att tillverka biokol på kommersiell basis – flis från skogsrestprodukter.

Lantbruksmarken på höglandet med omnejd är mager och lämpar sig väl för biokol som jordförbättrare. Det finns många gårdar med djurbesättningar där biokol skulle kunna göra nytta redan i samband med utgödsling. Flertalet gårdar har egen tillgång till skogsrestprodukter.

Produktionstekniska kunskaper finns för att tillverka komponenter till biokolanläggningar.

I Astrid Lindgrens Hembygd finns alla förutsättningar för såväl produktion av biokolsanläggningar som produktion och spridning av biokol. Genom fliseldade värmeverk finns dessutom möjligheter till storskalig produktion av biokol.

Resultat
En prototyp har utvecklats och en anläggning har byggts för att verifiera konceptet. Samtidigt har vi tagit fram ett förslag till regeringens energikomission via miljödepartementet, på hur pyrolysprocessen och biokol ska kunna slå igenom.
Vårt projekthar ökat intresset och kunskapen om biokol. Projektets viktigaste resultat är förslaget på hur biokol ska kunna få ett nationellt genomslag oberoende om vårt projekt lyckas sänka anläggningskostnaden. Vi underskattade ledtiden i projektet vilket gör att vi fortsätter efter projekttiden med fortsatt utvecklingsprocess

,

Mål

Målet är att validera koncept för konstadseffektivt produktion av biokol

Biokol

Projektperiod
2012-08-10 – 2014-03-31
Status
Beslutad hos Länsstyrelsen
Diarienummer
L01-244
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Höglandets Biokol
Kontaktpersoner
Bengt Koltman
bengt.koltman@gmail.com
Tim Peterson
tim.petersson@aol.com