Biogas Vimmerby Hultsfred

Bakgrund

Biogasproduktion för fordon har en tredubbel klimateffekt (Pål Börjesson et al, Lunds tekniska högskola) tack vare att man dels ersätter fossilt bränsle i fordonstransporter och dels tar hand om metangas som annars kan tillföras atmosfären och bidra till klimateffekter. Konsultföretaget WSP har gjort en förstudie för en gemensam anläggning som skulle kunna röta 22 GWh biogas i Vimmerby med gödsel och livsmedelsindustriavfall som substrat. Vimmerby kommun, Arla, Åbro och Vimmerby energi och miljö har låtit WSP göra denna förstudie för att kalkylera på hur en anläggning med gödsel och livsmedelsavfall skulle se ut. Man föreslår även plats, metod och möjlig avsättning av gasen och biogödseln.

Projektidén är att samla lantbrukarna som skulle kunna ha möjlighet att på sikt bli involverade i denna gemensamma kombinerade biogassatsning och gödselanläggning. Vi vill därför arrangera tre lantbrukarmöten och en studieresa till Sävsjö biogas för att processa Vimmerbys biogasmöjligheter med gödselbaserad fordonsgasproduktion.

Vi skulle även vilja involvera flera aktörer att följa med på studieresan , politiker och tjänstemän i Vimmerby som kan ha ett intresse av en gemensam fordonsgassatning samt lantbrukare i hela Astrid Lindgrens Hembygd. Sävsjö Biogas som har ett liknande upplägg som Vimmerby har förutsättningar för byggdes år 2012.

Resultat
Intresset för biogas och miljöfrågor har skapats och eller stärkts.

Mål

Syfte:
Väcka insikter och möjligheter för en effektiv biogasproduktion i samverkan i Vimmerby. Projektet skall leda till en affärsutveckling av Vimmerby Biogas AB som etapp två om det visar sig att lantbrukarna vill gå vidare.

Mål:

– Projektrapport med redovisning av lantbrukarnas möjligheter för en fortsättningen av satsningen.

– En studieresa

– Två samverkansträffar

– En lantbruksträff

Biogas Vimmerby Hultsfred

Projektperiod
2012-09-30 – 2013-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-250
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Hultsfred, Vimmerby
Projektägare
Lantbrukarnas Ekonomi AB, Jönköping