Barnlöpartävling ”Ranta Runt i Hultsfred”

Evenemanget barnlöpartävling ”Ranta Runt i Hultsfred” 31/5 2019 med Hultsfreds Löparklubb har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker 2.0.

Arrangörens beskrivning av evenemanget: ”Klubben har under sina 30 år arrangerat många tävlingar. Fokus har legat på ungdomar och vuxna. Nu vill man lägga fokus på barnen. Det är barnen som ska få glänsa och känna sig som stjärnor. Vi tror att det är viktigt att i tidig ålder visa på att det är roligt att röra på sig och att springa kan vara ett sätt. En aktivitet som de flesta barn kan vara med på. Kräver ingen förkunskap, ingen dyr utrustning och ingen talang. Glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet där resultatet spelar mindre roll. I samverkan med Hultsfred Handels arrangemang ”Hultsfredsdagen” vill klubben arrangera barntävlingen ”Ranta Runt i Hultsfred” för barn mellan 0‐12 år. Start och mål är på Stora Torget i Hultsfred. Tävlingen kommer att ha 3 olika sträckor. Alla barn ska kunna hitta sin sträcka som funkar för dom. Vi vill att barnen ska få känna lite av spänningen innan startskottet gå av stapeln, men bara på barnens villkor. Vår tävling är en tävling för ALLA BARN!”

Styrgruppen för projektet Allt som sker 2.0 inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Hultsfreds Löparklubb medfinansiering till evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ 

Mål

Barnlöpartävling ”Ranta Runt i Hultsfred”

Projektperiod
2019-05-31 – 2019-05-31
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Hultsfreds kommun
Projektägare
Hultsfreds Löparklubb