Barnfilmens hus

Mitt i Astrid Lindgrens Hembygd, i Mariannelund, där filmerna om Emil spelades in borde ett
”Astrid Lindgrens Filmhus” etableras. Det stod klart efter den förstudie Emikraften genomförde vintern 2009/10.
Ett sådant hus/projekt tror vi har den långsiktiga ekonomiska bärkraften för en vidareutveckling av bygden och
regionen och kan stärka de ideella föreningarnas arbete med konst och kultur på landsbygden. Satsningen skapar inte
bara arbetstillfällen på ”Astrid Lindgrens Filmhus” utan ger också synergieffekter inom både näringsliv och kultur
vilket ger en positiv påverkan i hela regionen. Vi vill med denna satsning stärka det gränsöverskridande
kultursamarbetet. Den huvudsakliga uppgiften handlar om filmpedagogik riktad mot grundskolor och gymnasier, teoretiska och praktiska kurser i filmkunskap för allmänheten, filmstöd till regionala filmskapare, visningar, etablering av övergripande nätverk, produktion och distribution. Genom vårt projekts planerade samarbeten ser vi hur vi skulle kunna bidra till att film för och av barn och unga skulle kunna utvecklas och bli regionens gemensamma styrka inom kulturområdet.
Den yttre ramen är etablerandet av ett interaktivt museum/filmhus och besöksmål med utgångspunkt från
inspelningarna av filmerna om Emil i Lönneberga. Projektet handlar dock om mer än att skapa detta hus: bl a filmpedagogiska samarbeten med skola, kulturskola, och regionens filmfestivaler.
Redan hösten 2011planerar vi att inom ramen för projektet i ett samarbete mellan Jönköpings filmfestival, Kulturakademien och Emilkraften arrangera en nischad Barn- och ungdomsfilmfestival för skolungdomar. Filmverkstad
planeras för skolungdomar och andra intresserade samt en utställningshall för tillfälliga utställningar ska byggas upp.

Mål

Mål
1 filmhus
1 basutställning
På sikt, sysselsättning för flera personer

Resultat
-Ett bolag för att skaffa finansiering till en nybyggnad har bildats
– En ideell förening Barnfilmbyn Mariannelund har bildats
– Projektet har samlat bygden kring ett gemensamt åtagande
– Bygdens egen lokala kulturhistoria har blivit nedtecknad; fotografier, rekvisita och minnen har tagits tillvara.
– Tio dokumentära kortfilmer har producerats med statister, skådespelare och andra i Emilfilmerna
– Kommun- och länsöverskridande samarbeten har initierats.
– Samverkan med universitet
– Samarbeten och samverkan på nationellt plan har utvecklats
– Nordöstra delen av Jönköpings län har fått uppmärksamhet i utländska media
– Mariannelund har uppmärksammats i sociala medier, i radio och TV, och i rikstidningar

Barnfilmens hus

Projektperiod
2010-10-01 – 2014-10-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-223
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling, Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening
Kontaktpersoner
Robert Glader
0496-21690
robert.glader@eksjo.se