Attraktiva leder i Astrid Lindgrens Hembygd

Hultsfreds turistbyrå ska i samverkan med övriga turistbyråer i Astrid Lindgrens Hembygd genomföra en förstudie för att se på möjligheten att utveckla nya cykelleder till vika entreprenörer knyts som erbjuder mat, boende, upplevelser mm. Bakgrunden till projektet är att Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd tagit initiativ till gemensamma diskussioner med områdets turistbyråer om behov av utveckling av turism i regionen. Dessa diskussioner kan sammanfattas med att det finns behov av paketering kring gemensam nämnare t ex leder. Just cykelleder är intressant då det är relativt enkelt att skapa sådana och det finns också en ökad efterfrågan på sådana. Tanken med denna förstudie är att koppla ihop en led med entreprenörer som skulle kunna dra nytta av den.

Resultat
Vad som genomfördes
Det som vi förutsatt att genomföra, genomfördes till största delen. En pilotled som sträcker sig genom alla fyra kommunerna med entreprenörer som visat intresse för ett framtida samarbete och en inriktning mot hög kvalitet.
Vad resultatet blev
Deltagande entreprenörer och kommuner vara alla eniga om att vi behöver mer samarbete över gränserna. Under projektets gång kontaktades ett stort antal entreprenörer där de informerades om projektet. Sedan anordnades två mötestillfällen där aktörer träffades för att diskutera vad och hur man ville samarbeta. Den tryckta kartan med alla medverkande aktörer blev sedan ett verktyg som man kunde använda för att hjälpa sin besökare men också marknadsföra andra aktörer utmed leden.
Positiva effekter
Entreprenörerna har fått en röd tråd där de kan samarbeta fast de bor i olika kommuner och olika län. Kommunernas turistorganisationer har också tydligt fått signaler på att det är viktigt för regionen att man samarbetar mer.

Mål

Syfte
Att öka attraktiviteten och gynna affärsutveckling i turismsektorn i Astrid Lindgrens Hembygd genom att utveckla och marknadsföra leder där utbud i form av boende, mat, besöksmål ger positiva upplevelser för besökaren samt ökade intäkter för entreprenörer.

Mål:

1) Att göra känt att föreningen är en resurs och arbetar med dessa frågor.
2) Att skapa nätverk mellan föreningen, myndigheter och organisationer/aktörer.

3) Att det 2010 finns en kommunöverskridande cykelled i Astrid Lindgrens Hembygd med någon form av kvalitetssystem.

4) Att stödja minst fem lokala projekt i linje med planen och förstudiens intentioner.

Attraktiva leder i Astrid Lindgrens Hembygd

Projektperiod
2009-03-04 – 2010-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-208
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Hultsfred
Projektägare
Hutlsfreds Kommun