Attraktiv Animation, del av Eksjö Festival 2009

Projektet är uppdelar i två delar, en utställnings- och en föreläsningsdel.

1. Utställningsdelen – kommer att bestå av fotografier och videoklipp från animationens tjugoåriga histioria i Eksjö. Utställningen kommer att äga rum på Eksjö Museum under två veckor i anslutning till Eksjö Animation festival. Syftet med denna del är att ge ett historiskt perspektiv på animationen i Eksjö.

2. Föreläsningsdelen – kommer att bestå av två föreläsningar om animation. föreläsningarna kommer att visa på animationen som konstnärliga uttryck och möjlighet att kommunicera olika budskap. Föreläsningarna kommer även att ta upp animation som proffession och utifrån olika perspektiv beskriva vilka olika möjligheter det finns att finansiera animerad film.

Resultat:
En utställning samt två föreläsningar/seminarier.
Utställnings- och seminaredelen visade på vad som har gjorts och vad som kan bli resultatet av
animation. En idsmässig belysning både bakåt och framåt i ämnet.

Projektet visar att det är möjligt att bedriva undervisning och skapa avancerad kultur utanför
storstadsregionerna.

Mål

Syftet
att ge en historisk bild av animationen i Eksjö
att påvisa animationens betydelse som näringslivsgren och kulturbärare

Mål
antal besökare utställning: 300
antal besökare föreläsningar: 150

 

Attraktiv Animation, del av Eksjö Festival 2009

Projektperiod
2009-03-04 – 2009-11-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-207
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Eksjö Animation