Almesåkra sockenstuga

Almesåkra Hembygdsförening står, sedan våren 2016, som ägare till fd Almesåkra församlingshem, vilket då överläts till föreningen. Hembygdsföreningen har i samband med övertagandet beslutat att byta namn på församlingshemmet och återgå till den gamla benämningen Almesåkra sockenstuga. Projektets syfte är att genom samverkan med andra aktörer vidareutveckla och bredda användningen av sockenstugan, så att den åter blir den naturliga samlingspunkt i socknen som den historiskt har varit. Planerade åtgärder i detta projekt innebär en utveckling av sockenstugan så att den fungerar väl som mötesplats, utställningshall, studie- och konferenslokal. Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategin då projektet leder till nya funktioner och metoder i Almesåkra hembygdsförening och bidrar därmed till ett utvecklat föreningsliv. Projektet ska samverka med flera aktörer och målet med att skapa en väl fungerande mötesplats bidrar till att stärka den lokala attraktionskraften. Projektet uppfyller Astrid Lindgrens hembygds villkor om mål inom: folkhälsa, entreprenörsanda, jämställdhet, ungas delaktighet samt hållbar utveckling.

Aktiviteter: Skapa god akustik och belysning i lokalen. Rusta lokalen och köpa in möbler och utrustning så att man möjliggör för lokalen att fungera som studie-, konferens-lokal och där det också kan bli möjligt att nyttja lokalen för utställningar mm.

 

Mål

Skapa en väl fungerande samlings- och möteslokal för Almesåkra Hembygdsförening, boende och föreningar i upptagningsområdet och andra intressenter.

Almesåkra sockenstuga

Projektperiod
2017-02-24 – 2018-03-31
Status
Avslutat
Diarienummer
journalnummer 2017-916
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Almesåkra Hembygdsförening