Allt som sker

Projektet syftar till att synliggöra evenemang i området och därmed bidra till att skapa mötesplatser och må-bra-situationer som bidrar till folkhälsa samt att stärka entreprenörsandan.

Aktiviteter: I projektets aktiviteter ingår att skapa en ny plattform för evenemangskalendern Allt som sker samt att marknadsföra densamma. I samarbete med föreningar och företag ska minst 20 evenemang arrangeras.

Utveckling av portalen/databasen ’Allt som sker’ samt skapande av evenemang i linje med Astrid Lindgrens Hembygds horisontella mål. Idag är Allt som sker en evenemangskalender som används i delar av Astrid Lindgrens Hembygd (Vimmerby, Hultsfred och delvis i Oskarshamn och Eksjö). Kalendern startades efter att ungdomarna i dåvarande Astrid Lindgrens Hembygd klagade på att det inte hände så mycket i området. Det visade sig att det egentligen hände ganska mycket i området men problemet var att informationen inte nådde ut. Genom att samla ”allt som sker” (konserter, föreningsträffar, workshops och kurser, dansskole-uppvisningar, filmvisningar, kommunala möten, föreläsningar, teater, utställningar, naturvandringar, mm mm) både stort men framförallt ”smått” på en sida så ser man hur brett utbud på aktiviteter det ändå finns i området. Det som ytterligare är speciellt med Allt som sker är att arrangörerna själva har inlogg och enkelt kan lägga in sina aktiviteter i kalendern. Vilket gör att kalendern är självgående. Sidan har under det senaste året haft drygt 47 000 besökare, detta helt utan marknadsföring.

Nu vill vi ta ett större omtag där kalendern är en naturlig och effektiv del av evenemangsutvecklingen i hela det nya området Astrid Lindgrens Hembygd. Vi tänker oss att utveckla kalendern till en ny nivå, och få fler användare/besökare i hela området. Vi vill bygga en ny plattform med tilltalande design och tydligare budskap. Sidan ska byggas i ett open source-språk så fler funktioner kan byggas till längre fram vid behov utan någon större kostnad. Den nya sidan ska innehålla en kartfunktion som automatiskt placerar in evenemanget och som kan sortera ut ex.vis alla evenemang i en kommun eller i ett visst område. För att ytterligare förstärka att det händer mycket i området ska den nya sidan visa ett flöde av pågående Leader-projekt. Vi vill i samarbete med föreningar och företag i området arrangera minst 20 evenemang i linje med vår strategis horisontella mål (jämställdhet, hållbarhet, ungas delaktighet och mångfald). Vi vill fylla kalendern med goda evenemang och skapa förutsättningar hos föreningar och företag för att skapa dessa evenemang. Vi skapar på detta sätt en god evenemangskultur i området.

Mål

Projektets mål att utveckla evenemangskalendern Allt som sker och att i samarbete med föreningar och företag arrangera minst 20 evenemang.

Allt som sker

Projektperiod
2016-09-15 – 2018-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
Journalnummer 2016-5991
Temaområden
Hållbar digital närvaro
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd