Alla vi barn och unga i Astrid Lindgrens Hembygd

Syftet med denna förstudie är att se vilka möjligheterna är till ett större samverkansprojekt. Vi behöver ha en person anställd under en tid för att knyta samman parter, hitta samarbetspartners, att söka medel och författa en större ansökan. Målet är att Astrid Lindgrens Värld mfl aktörer ska vara delaktiga i huvudprojektet.

Barn och unga ska kunna utvecklas och påverka demokratiskt via scenkonst. De ska lära sig att uttrycka sig med kulturen som bas. Varje år anställs ett antal barn på Astrid Lindgrens Värld som barnskådespelare under sommaren. Ett hundratal söker och runt 20 är aktuella för jobb. Det visar på ett stort intresse för barn- och ungdomsteater och ett behov hos barn och unga att uttrycka sig via drama och teater. Under hösten 2011 kan projektet starta och omfatta alla intresserade barn och unga. Ett mål är att tillsammans genomföra en stor teaterproduktion som har premiär våren efter. Förhoppningen är att även de barn och unga som inte direkt arbetar på ALV ska känna att de ändå får vara med. Tillsammans tror de inblandade att detta kan vara en pusselbit i att turistsäsongen förlängs i Vimmerby med omnejd. Vi tror också att barn och unga utvecklas på ett positivt sätt om de får lära sig att samhället går att förändra om man bara vill. Kunskapen bär de med sig för livet.

 

Resultat
Vi har gjort en förstudie enligt projektplanen som kom fram till att det just nu inte är möjligt att genomföra ett större samverkansprojekt

Mål

Syfte Se vilka möjligheter som finns för ett större samverkansprojekt där barn och unga ska kunna utvecklas och påverka demokratiskt via scenkonst. De ska lära sig att uttrycka sig med kulturen som bas. Samt att se vilka finansieringsmöjlgiheter som kan vara möjliga
Mål En förstudie

Alla vi barn och unga i Astrid Lindgrens Hembygd

Projektperiod
2010-02-24 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-225
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Sällskapet Komedianterna