Alla är välkomna till Kristdala

Projektet är ett delprojekt.

Anledningen till att arbeta med det här projektet är bristen på kunskap och erfarenhet av att tillbringa tid i naturen som ofta är problemet för nyanlända vuxna i Sverige. Finns det barn i familjen så går de i skola och på dagis där de lär sig om naturen och att vistas där. Föräldrarna är på arbetet eller på sfi-utbildning, där de tillbringar ingen eller mycket lite tid utomhus. Detta är ett problem och vi har mycket få medlemmar i våra naturföreningar.

Resultat

Alla tog stora steg fram emot målet att bekanta sig med Sverige och att bli förtroliga med vår natur så att de kan känna sig trygga utifrån sina förutsättningar. Alla vet nu att man kan gå till stranden att det inte finns farliga fiskar i vattnet och att det är okej att bada men inte fiska utan fiskekort. Några av deltagarna kommer att nyttja naturen mycket medan andra behöver lite mer tid innan de känner sig redo. Alla har fått prova på att vara i naturen och har fått en liten introduktion i de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten innebär

För alla deltagare var det helt nytt med studiecirkel eller kursträffar och därför svårt att ta till sig nyttan eller möjligheten att lära så mycket som möjligt. Man fick jobba mycket för att väcka nyfikenheten. De flesta har inte det med i bagaget, nyfikenheten att lära. Men många hade aldrig ens gått i skolan. Vi hade förväntat oss att de skulle vara fulla med frågor men så var det inte.

Ett av målen var att deltagarna skulle kunna gå vidare i ni föreningslivet och det är ett mål som vi inte nådde men som vi hoppas att projektet har varit en start för att komma vidare emot. Det beror mest på att deltagarna inte vet vart de kommer att hamna eller om de ens får stanna, men också på att de inte pratar svenska och det gör det svårare.

Mål

Mål:
att de asylsökande

– blir förtroliga med vår natur

– får kunskaper så att de kan gå med i en förening och/eller bara få för vana att tillbringa tid i naturen.
– Att ge de asylsökande verktyg för digital delaktighet.

Syfte:
Ge de asylsökande en möjlighet att bekanta sig med Sverige genom att arbeta tillsammans och att föräldrarna ska kunna kännas sig trygga i att umgås med sina barn och övrig familj i naturen.

 

Alla är välkomna till Kristdala

Projektperiod
2011-03-01 – 2011-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/24
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Kristdala
Projektägare
Studiefrämjandet Småland/Gotland