Leadercheck: Nässjö kommun-Kreativ Mylla

Nässjö kommun har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Attraktiv landsbygd för delaktiviteten: Kreativ Mylla-världens bästa bygd.

Nässjö kommun vill undersöka samverkansmöjligheterna med de lokala initiativ till utveckling som finns på landsbygden. Tillsammans med det nyskapade företagsnätverket ser vi en möjlighet att kombinera landsbygdsutveckling med turismsatsning, knyta ytterligare kontakter, dra lärdomar och utveckla samverkansformer för framtida arbete med lokala utvecklingsinitiativ.

Projektet syftar till just det, att göra alla bygdens invånare stolta över sin bygd och skapa förutsättningar för samarbete och gemenskap. Detta är märkbara effekter, dvs känslor och upplevelser, som vi genom projektet vill bidra till. Mätbara effekter som projektet vill bidra till långsiktigt är fler gästnätter i området, fler besökare, fler personer som gör en hållbar konsumtion hos oss. Detta kommer förhoppningsvis leda till att fler vågar starta företag. Vi har i dagsläget en handfull personer i nätverket som har affärsidéer men som ännu inte tagit steget att starta upp sin verksamhet. Vi vill genom projektet och genom företagsnätverket inspirera fler i bygden att påbörja sin affärsverksamhet.

Långsiktigt ser vi att projektet leder till att fler vågar utveckla sina affärsidéer och starta företag. Vi har i dagsläget en handfull personer i nätverket som har affärsidéer men som ännu inte tagit steget att starta upp sin verksamhet. Förhoppningen är att vi genom detta projektet specifikt och genom företagsnätverket generellt kan inspirera fler att påbörja sin affärsverksamhet. Detta leder till att bygden blir mer tillitsfull, mer resilient och hållbar, att vi kan skapa än mer gemenskap och samarbeten, att vi kan behålla mer av de ekonomiska flödena inom bygden, stärka landsbygden med arbetstillfällen och att fler kan verka och bo på denna plats.

Mål

Målet är att genom projektet producera en karta och genomföra en kompetens- och affärsutvecklande studieresa.

Målet med projektet är även uppnå effekter såsom att göra alla bygdens invånare stolta över sin bygd och skapa förutsättningar för samarbete och gemenskap.

Därutöver ser vi långsiktiga mål som Kreativ Mylla vill uppnå framöver, där detta projekt är ett första steg i den riktningen, är fler besökare i området som ger fler gästnätter i våra boenden, fler besökare till våra verksamheter och företag och fler personer som gör en hållbar konsumtion hos oss.

Leadercheck: Nässjö kommun-Kreativ Mylla

Projektperiod
2020-03-06 – 2020-12-15
Status
Pågående
Diarienummer
2019–3806
Temaområden
Paraplyprojekt Attraktiv landsbygd
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Nässjö kommun