Mera ut – samverkan för utveckling av Ostkustleden

Bakgrund: Projektet är ett samverkansprojekt inom leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet för utveckling av Ostkustleden som resurs för landsbygdsutveckling i Oskarshamns kommun. Genom företags- och evenemangsutveckling, marknadsföring & informationsspridning samt säkrande av Ostkustleden framtida drift och förvaltning vill sökande att besöksnäring och lokalturism stärks. Företag, föreningar, markägare och kommunen ska tillsammans arbeta för att diversifiera Oskarshamns näringsliv samt bidra till uppfyllandet av Turismstrategi Oskarshamn 2025 samt Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030.

Syfte: Projektets syfte är att stärka besöksnäringen längs med Ostkustleden, med leden som en gemensam nämnare i ett utvecklingsarbete. Projektet vill öka intresset för att ta tillvara områdets natur- och kulturresurser inom naturturism.

Aktiviteter: I projektet ingår projektledning, extern tjänst för företagsrådgivning, turism- och evenemangsutveckling, nätverksbyggande och marknadsföringsinsatser såsom hemsida, app och broschyrer mm. I projektet ingår också utveckling av leden, med skyltar, upprustning och stuginventering mm.

Mål

Projektets mål är att stimulera företag och andra intressenter inom besöksnäringen så att det leder till turismutveckling utmed leden. Vidare är målet att genom marknadsföringsinsatser göra Ostkustleden mer känd hos allmänhet, turistföretagare, markägare och besökare. Insatsen ska också leda till att nya nätverk skapas samt att en plan finns för en långsiktig drift av vandringsleden.

Mera ut – samverkan för utveckling av Ostkustleden

Projektperiod
2019-10-09 – 2022-09-30
Status
Pågående
Diarienummer
Dnr 2019-4312
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
Oskarshamns kommun