Odla för tillväxt

Bakgrund: Bråbygdens föräldrakooperativ har länge arbetat med hållbarhet som ett ledord, nu vill man börja odla grönsaker på förskolans egna utegård. Föräldrakooperativet har länge eftersträvat att måltiderna ska bestå av ekologiska och närproducerade varor. Med ett ytterligare steg i denna utveckling vill sökande bli mer eller mindre självförsörjande på grönsaker. Man vill lära barn, föräldrar och besökare hur maten växer från frö till skörd. Genom att integrera barnen i odlingen och visa dem var maten kommer från vill projektet väcka intresse kring mat och ekologisk hållbarhet. I projektet, som väntas pågå i nästan två år, vill man också främja aktiviteter för kompetenshöjning inom egen odling. Sökande lyfter också andra mervärden i projektet, bl a vad utomhusvistelse medför för folkhälsan.

Foto: Emma Jansson

Syfte: Projektet vill genom egen odling servera ekologiska, säsongsanpassade och närproducerade livsmedel genom egna odlingar. Projektet vill bli ett exempel på hur en institution, en förskola, kan delvis bli självförsörjande på grönsaker.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser, genom att projektet vill utveckla förskolan till att bli mer eller mindre självförsörjande på grönsaker. De egna odlingar som ska anläggas på förskolan ska också stå som exempel på hur en institution kan bidra till en mer hållbar utveckling. I projektet ingår kompetensutveckling inom odling och förädling vilket genererar en nytta för många fler än föräldrakooperativets brukare. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet genomförs på ett leadermässigt sätt, där fler parter samverkar och där Astrid Lindgrens hembygds horisontella mål om hållbarhet, jämställdhet och ungas delaktighet genomsyrar projektet.

Motivering: Projektet vill arbeta med en hållbar landsbygd i fokus, bidra till en attraktivare förskola på landsbygden och en kompetenshöjning inom förädlandet av lokala resurser.

Mål

Projektets mål är att anlägga en odlingsträdgård, som genom de egna odlingarna ska förse förskolan med grönsaker, så att förskolan blir delvis självförsörjande på just detta. Projektet ska också bidra till ökad kunskap inom odling- och förädlingsmetoder bland förskolans barn, föräldrar och besökare.

Odla för tillväxt

Projektperiod
2018-11-01 – 2019-12-31
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2018-721
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
Bråbygdens föräldrakooperativ ek för