Personuppgiftshantering inom Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning inom EU som innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter. GDPR började gälla den 25 maj och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. Läs gärna mer om hur dataskyddsförordningen fungerar på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se

Information om hur vi hanterar personuppgifter inom Astrid Lindgrens Hembygd kan komma att uppdateras men kortfattat gäller följande kring hur vi hanterar och samlar in personuppgifter:

Nyhetsbrev
Du som får vårt nyhetsbrev har lämnat dina kontaktuppgifter (e-postadress/namn) till oss för det ändamålet. Vi använder dessa uppgifter enbart för våra utskick.
Nyhetsbrevet produceras via programvaran mailchimp och det är via mailchimp vi samlar in adresser för att kunna göra utskicken. Du får ge samtycke till registrering i sändlistan och kan närsomhelst välja att avsluta prenumerationen via länken ”avregistrering” som finns i sidfoten på nyhetsbrevet. Eller kontakta oss via info@astridlindgrenshembygd.se så tar vi bort dina uppgifter manuellt.

Medlem i föreningen Astrid Lindgrens Hembygd
Du som är medlem i föreningen har betalat in medlemsavgift och lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation, nyhetsbrev och upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöte.

Träffar, aktiviteter, möten som arrangeras av Astrid Lindgrens Hembygd
Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss, och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig.

Hemsidan www.astridlindgrenshembygd.se
På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anställd i föreningen eller invald i LAG (styrelsen). Namn, kontaktuppgifter och bild.

Projektstöd
Den som har sökt projektstöd via Astrid Lindgrens Hembygd har lämnat kontaktuppgifter i form av personnummer/organisationsnummer, adress, telefon, e-post direkt via Jordbruksverkets e-tjänst och inte till Astrid Lindgrens Hembygd.
Den som söker evenemangsbidrag eller leaderstöd direkt via Astrid Lindgrens Hembygd via våra LAG-ägda projekt, har lämnat motsvarande kontaktuppgifter och dessa uppgifter sparas av oss samt i Jordbruksverkets system för hantering av din projektansökan.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, går det bra att kontakta oss på info@astridlindgrenshembygd.se . Vill du få dina uppgifter raderade så ordnar vi det.