Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en enklare ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning. Stödet får inte gå till en investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter. Leadercheckarna kan du söka direkt via vårt leaderkontor och finns inom tre områden:
Observera att detta leaderstöd är slut och alla ”checkar” är redan beviljade! Nya leadercheckar lanseras i januari 2020.

Entreprenörskap – leadercheckar riktade till små och medelstora företag på landsbygden för lokal produkt- och tjänsteutveckling. Stödbelopp på max 40 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, konsultkostnader i samband med företagsstart eller vid utveckling av befintligt företag, som exempel affärsplaner, varumärkesanalyser mm, produktutveckling, studiebesök eller inspiration. Den enskilde företagaren står för 30 procent av den totala kostnaden.
Läs mer här om leadercheckar inom Entreprenörskap

Digital närvaro leadercheckar riktade till föreningar, företag i samverkan och organisationer som via digitala initiativ främjar landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd. Stödbeloppet är max 40 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, konsultkostnader för att utveckla en hemsida eller annan digital plattform, marknadsföring eller att skapa helt nya digitala mötesplatser mm.
Läs mer här om leadercheckar inom Digital närvaro  

Förädlade lokala resurser– leadercheckar riktade till organisationer och föreningar med entreprenöriella tankar som vill utveckla landsbygden och förädla våra lokala resurser. Även företag i samverkan kan söka. I projektet har den enskilda aktören/lokala utvecklingsgruppen möjlighet att söka upp till 30 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, produktutveckling, studiebesök eller inspiration.
Läs mer här om leadercheckar inom Förädlade lokala resurser