Paraplyprojekt med leadercheckar innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd (max 40 000 kronor). Detta innebär en enklare ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning. Stödet får inte gå till en investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter. Leadercheckarna kan du söka direkt via vårt leaderkontor och finns år 2020 inom två områden:

Entreprenörskap – leadercheckar riktade till små och medelstora företag på landsbygden för lokal produkt- och tjänsteutveckling. Den enskilde företagaren står för 30 procent av den totala kostnaden, stöd beviljas med 70 % av totalbudgeten. Läs mer här om leadercheckar inom Entreprenörskap 2.0

Alla 10 checkar inom Attraktiv landsbygd är beviljade:
Attraktiv landsbygd
 
leadercheckar riktade till föreningar, företag i samverkan och organisationer som via olika initiativ främjar landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd. Stödbeloppet är max 40 000 kronor. Läs mer här om leadercheckar inom Attraktiv landsbygd