Det har varit stort intresse för stödet inom ”Förädlade lokala resurser” – detta leaderstöd är slut och alla ”checkar” är redan beviljade.

Vill du få nya kunskaper, idéer och inspiration? Förädla lokala resurser och utveckla din verksamhet?

Det finns ett stort intresse hos föreningar, organisationer och företag, för att utveckla idéer kring förädling av lokala resurser. Astrid Lindgrens Hembygd kan bevilja mindre “utvecklingscheckar” som projektstöd och kan därmed bidra till att öka utbudet och kvaliteten av närproducerade varor och tjänster. Grundtanken är att resurser som finns i området genom en ökad förädling kan göra större nytta för invånare och besökare samt stärka den lokala ekonomin. En ökad efterfrågan på lokala tjänster och produkter skapar också arbetstillfällen.

Vem kan söka leadercheck inom Förädlade lokala resurser?

Föreningar och organisationer med entreprenöriella tankar som vill utveckla landsbygden och förädla våra lokala resurser. Även företag i samverkan kan söka denna check.

Exempel vad du kan söka medel till:

Du har möjlighet att söka upp till 30 000 kronor för exempelvis:
– kompetensutveckling
– produktutveckling
– studiebesök eller inspiration.

Stödet får inte gå till en investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter.

Hur du ansöker:

Vi kan bevilja max 30 000 kr i stöd till 10 stödmottagare under perioden augusti 2018 – maj 2019. (Fördelas på 8 ansökningar med max 30 000 kronor och 2 ansökningar med max 22 000 kr).

Som motprestation vill vi att stödmottagaren deltar i en gemensam nätverksträff som kommer inkludera en föreläsning/workshop om hållbarhet.

Kontakta vårt leaderkontor, gärna med en kort beskrivning av din idé. Därefter kontaktar vi dig med mer information och ansökningsformulär. Du får besked inom cirka fyra veckor från det att ansökan är komplett.

Ansökningar tas emot löpande och beslutsmöten gällande checkarna sker ca en gång per månad. Information om vad som gäller kring utbetalning och redovisning får du via det avtal som vi tecknar med dig om ansökan blir beviljad.

Kontaktperson:

Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Astrid Lindgrens Hembygd
Tel: 072-714 91 37, info@alhembygd.se

Vad innebär paraplyprojekt med leadercheckar?

Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning.

 

Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.