Projekt Odlingsakademien har drivits av Astrid Lindgrens  Hembygd under 2019-2020. Syftet har varit att sprida kunskap och inspiration inom odling, skapa nätverk och stärka förmågan till självförsörjning, både på ett individuellt plan och på samhällsnivå. Projektet har riktats till alla odlingsintresserade i Astrid Lindgrens Hembygd. 

Ända sedan slutet av 1990-talet har föreningen Astrid Lindgrens Hembygd jobbat med hållbarhetsfrågor genom olika projekt. Erfarenheterna är att ju mer konkreta aktiviteter, desto lättare och att odling är en bra ingång för att prata kretslopp, hållbarhet och resiliens. Mot den bakgrunden skapades det LAG-ägda projektet Odlingsakademien hösten 2018. Projektet handlade om att ta vara kunskap kring odling och föra den vidare till odlingsintresserade och inspirera dem att sprida kunskapen vidare. På lång sikt skulle ett sådant projekt kunna bidra till ett mer resilient samhälle, där människor har kunskap, förutsättningar och vilja att producera mer grönsaker lokalt.

Odlingskurser
Under 2019 genomfördes tre odlingskurser med olika utformning. Kurserna följde ordlingsåret och hade ungefär en träff per månad. Över 100 personer sökte, och de 36 kursplatserna fördelades utifrån de sökandes motiveringar samt för att uppnå geografisk spridning inom leaderområdet.

Kursbeskrivningar (ladda ned PDF-filer):
Mariannelund: Kursbeskrivning Odlingsakademien_Ola Johansson
Eksjö: Kursbeskrivning Odlingsakademien_Eva Ekenberg
Vimmerby: Kursbeskriving Odlingsakademien_Hillevi Helmfrid

Odlingstunnlar

I oktober 2019 gjordes en utlysning på tio odlingstunnlar. 26 ansökningar inkom och mottagare valdes utifrån kompetens, nytta för området, möjligheter att skapa arbetstillfällen samt geografisk spridning. Under våren 2020 byggdes samtliga tunnlar upp och flera av mottagarna har delat med sig av sina erfarenheter på bloggen.

Aktiviteter öppna för alla

Parallellt med de årslånga kurserna genomfördes aktiviteter öppna för alla. Utbudet omfattade kortkurser, studieresor, föreläsningar, studiebesök, trädgårdsvisningar, nätverksträffar, matlagning, skördefest och inspirationsträffar. I princip alla aktiviteter blev fullsatta och mycket uppskattade. I princip alla finns dokumenterade på bloggen. Totalt hade träffarna som genomfördes under 2019 långt över 500 deltagare. Många av deltagarna återkom på fler aktiviteter och Odlingsakademien blev ett forum att träffa likasinnade i närområdet. Planen var att bygga vidare på det lokala och genomföra träffar för att stimulera små nätverk i odlarnas absoluta närhet. I stället för fysiska träffar, som inte kunde genomföras när pandemin slog till, blev bloggen plötsligt en viktig mötesplats. Ett 70-tal inlägg publicerades 2019 och lika många året därpå. Under 2020 hade bloggen drygt 11 000 visningar och cirka 6000 besökare. Exempel på genomförda aktiviteter:

  • Introduktionskurs i odling med Eva Ekenberg i Eksjö
  • Studieresa till Bossgården, Tidaholm, för att lära mer om att odla till försäljning
  • Föreläsning med Farbror Grön utanför Vimmerby
  • Gårdsbesök på Mellingerums bärodling i Kristdala
  • Föreläsning om Skogsträdgården med Philipp Weiss utanför Eksjö
  • Nätverksträff i Fängtorpet, Kristdala
  • Studieresa till Hattsjöhult utanför Nässjö
  • Föreläsning av Hillevi Helmfrid och trädgårdsbesök hos Ola Johansson

Skördefest på Ingebo Hagar, 21/9 2019 – se en film på youtube (8.37 min) länk: Skördefest på Ingebo Hagar, 2019-09-21

Bloggen Odling som livsstil

De lokala nätverken står fortfarande högt upp på önskelistan, i en framtid efter pandemin – eller kanske som ett verktyg för att klara en lång tid av social distansering och begränsning till möten utomhus. Under rådande restriktioner är bloggen odlingsomlivsstil.com ett sätt att hålla Odlingsakademien vid liv. Efter projektets slut hanteras bloggen i huvudsak av Hillevi Helmfrid. Vill du dela med dig av information, evenemang eller annat som är intressant för andra odlare i området? Alla i Odlingsakademiens nätverk kan bidra med inlägg till bloggen! Skicka in text och bild till hupp@hillevihelmfrid.com . Ett annat sätt att mötas, ställa frågor och diskutera odling är facebookgruppen Odling som livsstil, en sluten grupp där du som odlar på naturens villkor i Nordöstra Småland är välkommen att bli medlem.

Vill du veta mer om projektet Odlingsakademien?
Kika in på bloggen odlingsomlivsstil.com eller kontakta
Carina Engqvist eller Kristina Lindelöf i Astrid Lindgrens Hembygds styrelse.

Helena Styrbjörn har arbetat som projektsamordnare i Odlingsakademien.

 

Projekt Odlingsakademien drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd under 2019-2020 med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.