Odlingsakademien – odling som livsstil

Välkommen till Odlingsakademien – ett projekt där vi som bor i Astrid Lindgrens Hembygd tillsammans ska utveckla kunskaper, inspireras och nätverka för en mer hållbar framtid genom odling. Under ett helt år kommer det att hända en mängd spännande saker inom området, såsom kurser, föreläsningar, studiebesök och inspirationsträffar. Håll utkik här på hemsidan, på Facebook-sidan, på Allt som sker www.alltsomsker.nu eller anmäl dig för nyhetsutskick via odlingsakademien@alhembygd.se för att inte missa något!

Världen är i gungning. Extremväder med torka, översvämningar, bränder och uteblivna skördar har drabbat oss närmare än någonsin. Det är hög tid att göra verkstad, nu krävs konkreta insatser för att minska vår miljöbelastning och öka vår krisberedskap när det gäller livsmedelsförsörjningen. Resurserna, odlingsmarkerna och kunskaperna finns i vårt område. Det som behövs är kunskapsöverföring, inspiratörer och mötesplatser. Projektet vänder sig till både etablerade odlare och till nybörjare. Huvudsaken är att man har ett genuint intresse och vill bidra till inspiration, kunskapsförmedling och nätverkande, för att tillsammans verka för ett mindre sårbart samhälle.

Odlingskurser

Först ut i projektet är tre parallella odlingskurser med tre av områdets mest erfarna odlare: Hillevi Helmfrid, Vimmerby, Eva Ekenberg, Eksjö och Ola Johansson, Mariannelund.
Kurserna följer odlingsåret 2019 och omfattar ungefär en kväll i månaden från februari till december. Vimmerbykursen ges på 20 % studietakt med litteratur, eget projekt och kontakt mellan träffarna via en digital studieplattform, medan de andra två kurserna är utformande som mer traditionella kvällskurser. Antalet platser är begränsat och kommer att fördelas utifrån de sökandes motiveringar, samt för att uppnå geografisk spridning inom leaderområdet. All information om odlingskurserna, ansökan och kursinnehåll finns i PDF-filerna nedan.

Kursbeskrivningar (ladda ned PDF-filer):
Mariannelund: Kursbeskrivning Odlingsakademien_Ola Johansson
Eksjö: Kursbeskrivning Odlingsakademien_Eva Ekenberg
Vimmerby: Kursbeskriving Odlingsakademien_Hillevi Helmfrid

 

Kontaktperson för Odlingsakademien:
Helena Styrbjörn, projektsamordnare
E-post: odlingsakademien@alhembygd.se

Styrgruppen för Odlingsakademien består av Carina Engqvist och Kristina Lindelöf (tillika LAG-ledamöter i Astrid Lindgrens Hembygd).