Odlingsakademien är ett projekt som syftar till att sprida kunskap och inspiration inom odling, skapa nätverk och stärka förmågan till självförsörjning, både på ett individuellt plan och på samhällsnivå. Projektet vänder sig till alla odlingsintresserade i Astrid Lindgrens Hembygd.

Odlingskurser 2019
Under 2019 genomfördes tre odlingskurser under ledning av kursledarna Hillevi Helmfrid, Vimmerby, Eva Ekenberg, Eksjö, och Ola Johansson, Mariannelund. Kurserna följde odlingsåret 2019 och omfattade ungefär en kväll i månaden från februari till november/december. Vimmerbykursen gavs på 20 % studietakt med litteratur, eget projekt och kontakt mellan träffarna via en digital studieplattform, medan de andra två kurserna var utformande som mer traditionella kvällskurser. Kursplatserna fördelades utifrån de sökandes motiveringar samt för att uppnå geografisk spridning inom leaderområdet.

Kursbeskrivningar (ladda ned PDF-filer):
Mariannelund: Kursbeskrivning Odlingsakademien_Ola Johansson
Eksjö: Kursbeskrivning Odlingsakademien_Eva Ekenberg
Vimmerby: Kursbeskriving Odlingsakademien_Hillevi Helmfrid

Aktiviteter
Det har även genomförts en rad föreläsningar, studiebesök, endagskurser och nätverksträffar under 2019, öppna för alla. Till exempel:

  • Introduktionskurs i odling med Eva Ekenberg i Eksjö
  • Studieresa till Bossgården, Tidaholm, för att lära mer om att odla till försäljning
  • Föreläsning med Farbror Grön utanför Vimmerby
  • Gårdsbesök på Mellingerums bärodling i Kristdala
  • Föreläsning om Skogsträdgården med Philipp Weiss utanför Eksjö
  • Nätverksträff i Fängtorpet, Kristdala
  • Studieresa till Hattsjöhult utanför Nässjö
  • Föreläsning av Hillevi Helmfrid och trädgårdsbesök hos Ola Johansson

Blogg
Projektet driver bloggen Odlingsomlivsstil.com där det finns information och rapporter från alla genomförda och kommande aktiviteter, tips om andra odlingsrelaterade evenemang i området, odlingstips, inspiration och tankar om den tid vi lever i. Bloggen fylls delvis med innehåll av engagerade deltagare i Odlingsakademien.

Odlingstunnlar
I slutet av 2019 fanns möjlighet att ansöka om att få en av de tio odlingstunnlar på drygt 40 kvm som projektet haft medel avsatta för att finansiera. Tunnlarna ska bidra till att sprida och öka intresset och kunskapen inom odling. Läs här om vilka som beviljats stöd för odlingstunnlar.

Det händer 2020
Under våren och sommaren fortsätter vi att bjuda in till aktiviteter. Projektet pågår till hösten 2020. Även efter att projektet är avslutat tror och hoppas vi att inspirationen och kunskapen ska fortsätta spridas av de som deltagit aktivt i projektet, genom kurser eller deltagande på våra aktiviteter. Bloggen www.odlingsomlivsstil.com kommer att leva vidare som en självklar mötesplats för odlingsintresserade i området. Aktiviteter presenteras också på www.alltsomsker.nu 

Kontaktperson för Odlingsakademien:
Helena Styrbjörn, projektsamordnare
E-post: odlingsakademien@alhembygd.se

Styrgrupp: Carina Engqvist och Kristina Lindelöf (tillika LAG-ledamöter i Astrid Lindgrens Hembygd).

Projekt Odlingsakademien drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd under 2019-2020 med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.