Välkommen på medlemsmöte onsdag 4/3 i Skullaryd (Nässjö kommun). Tid: kl 18.30. Fika och mingel börjar kl 18. Information om mötet enligt länk nedan.

Medlemsmötet ska besluta om en förslag på ändring i föreningens stadgar angående val av ordförande (mandattid) och lättnader i krav på roterande ordförandeskap (per sektor ideell, offentlig, privat).
Förslag om stadgeändring ska beslutas på två efterföljande medlemsmöten, ett möte har redan genomförts 16/1 i Berga.

Dagordning för medlemsmöte 2020-03-04 i Skullaryd: Dagordning_medlemsmöte 20200304_Skullaryd

Förslaget om stadgeändring: Reviderad_Förslag till stadgeändring på medlemsmöten 16 jan och 4 mars 2020

Föreningens stadgar, fr 2016 : Antagna stadgar för föreningen Astrid Lindgrens hembygd medlemsmöten 2016

Information från Jordbruksverket: 24-2017 LLU_Byte av ordförande under programperioden

Utskick från Jordbruksverket 2019-12-20: Tilläggsbeslut till startbeslutet rörande ordförandeskap och stadgar_rev

Justerat protokoll från medlemsmöte i Berga 2020-01-16: Protokoll medlemsmöte ALH_2020-01-16

Justerat protokoll från medlemsmöte i Skullaryd 2020-03-04: Protokoll medlemsmöte 20200304_inkl bilagor_justerat

Länk till sida med uppdaterade stadgar: https://www.astridlindgrenshembygd.se/om/ 

För att bli röstberättigade under mötet ber vi medlemmar – nya som gamla – betala er medlemsavgift för 2020. Medlemsavgiften är 50 kr/år och betalas in på bankgiro 279-7629 eller via swish 123 085 87 38. OBS, ange namn och mailadress, tack.

Medlemsmötena 16/1 och 4/3 är också informationsmöten där vi lanserar våra nya projektstöd i form av leadercheckar som pågår under 2020. Leadercheckar kan sökas av föreningar och företag inom Entreprenörskap eller tema Attraktiv landsbygd. Under mötet medverkar några föreningar och företag som tidigare fått en leadercheck och berättar om sina erfarenheter. Inbjudan till mötet finns via länken: https://www.astridlindgrenshembygd.se/uncategorized/informationstraff-16-1-och-medlemsmote/

Vi hälsar gamla och nya medlemmar varmt välkomna till kommande möten!