Utlysning mars 2019:
Sök medfinansiering till ditt evenemang!

Ordnar du konserter, teater, marknader, föreläsningar, hembygdsträffar eller kanske idrottsevenemang? Framgångsrika evenemang stärker landsbygden – passa på att söka leaderstöd för ditt evenemang!

Via satsningen på Allt som sker 2.0 vill vi bidra till ett ökat kultur- och föreningsliv på landsbygden genom att skapa fler hållbara och jämställda evenemang i Astrid Lindgrens Hembygd. Projektet syftar också till att utveckla arrangörer, vilket ger en ökad entreprenörsutveckling i området.

Vem kan söka medfinansiering av evenemang?
Föreningar, organisationer och företag i samverkan som vill arrangera evenemang/aktivitet och därmed utveckla sin verksamhet.

Exempel vad du kan söka medel till:
Kostnader i samband med evenemanget för exempelvis:
– hyra av lokal, tält, scen
– hyra av teknisk utrustning (t ex ljus, ljud)
– marknadsföring av evenemanget
– arvode till artist, föreläsare m m

Evenemanget kan ha entréavgift men ska vara öppet och tillgängligt och även vara genomfört senast 30 september 2019.
Stödet får inte gå till investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter.

Hur du ansöker:
Vi kan stödja genomförandet av minst fem ”goda evenemang” med upp till 15 000 kr. Ansökan sker under perioden 1-31 mars 2019 och beslut om evenemang som beviljas medfinansiering tas vid ett beslutsmöte 10 april. Skicka ett mail till cathrine@alhembygd.se, gärna med en kort beskrivning av ditt evenemang, så får du mer information och ansökningshandlingar.

Kontaktperson: Cathrine Jansson, projektledare Astrid Lindgrens Hembygd, tel: 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se

 

Kriterier för att söka medfinansiering till evenemang

Vem kan söka medfinansiering till ett evenemang?

Föreningar, organisationer och företag i samverkan inom leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd (Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Högsby, Hultsfred och del av Oskarshamns kommuner) som arrangerar evenemang/aktiviteter. Även kommuner kan söka medfinansiering i samarbete med en förening eller företag.

Hur gör jag för att söka medfinansiering?

 • Beskriv ert evenemang i ”Ansökan om medfinansiering av evenemang” (du får ansökningsmall via kontakt med Cathrine@alhembygd.se)
 • Evenemanget ska beakta hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet och får därmed en kvalitetsstämpel ”Det goda evenemanget”.
 • Ni kan söka stöd för till exempel lokalhyra, föreläsare/artist, marknadsföring, ljus/ljud, scenhyra.
 • Bifoga prisuppgift/offerter till det ni söker stöd för.
 • Evenemanget ska vara öppet för alla och annonseras via evenemangskalendern www.alltsomsker.nu
 • Evenemanget ska vara genomfört senast 30 september 2019.
 • Ansökan skickas via e-post till cathrine@alhembygd.se senast 31/3 2019 (ansökan måste vara helt komplett inklusive prisjämförelser/offerter)

När får jag besked på om vår ansökan är beviljad?

Beslut och urval av ansökningar görs av en beslutsgrupp inom Astrid Lindgrens Hembygd vid ett beslutsmöte 10 april. Gruppen kan prioritera att bevilja ansökningar med en geografisk spridning i hela leaderområdet. Beslutsgruppen prioriterar medfinansiering till nya evenemang eller till evenemang som tidigare har genomförs men nu äger rum i ny skepnad, t ex med mer fokus på hållbarhet och jämställdhet.

Om ni får beviljat stöd:

 • Om ert evenemang blir beviljat medfinansiering, ska vår logotyp användas i marknadsföring av evenemanget, i text och/eller affischer, inbjudningar (gemensam logotyp för Astrid Lindgrens Hembygd + EU + Leader).
 • I kontakter med media ska ni nämna att ni fått leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd.
 • Evenemanget ska marknadsföras i den digitala evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu. Evenemangskalendern inkluderar hela Astrid Lindgrens Hembygd (sex kommuner med omnejd). Ni kan enkelt registrera er som användare av kalendern på www.alltsomsker.nu och därefter publicera ert evenemang.
 • Efter genomfört evenemang ska ni skicka en kort redovisning/rapport med utvärdering av evenemanget till oss, inklusive en uppskattning på nedlagd ideell tid.
 • Efter genomförandet ska ni skicka faktura på era faktiska utgifter, enligt det ni sökt stöd för, till Astrid Lindgrens Hembygd. Bifoga kopia på era betalda fakturor/utlägg och annons eller affisch där vår logga syns.
 • Evenemanget ska vara redovisat och fakturerat till oss senast två månader efter genomförande, dock senast 2019-11-15.

  Fakturan skickas till:
  Astrid Lindgrens Hembygd, Badhusgatan 3, 598 37 Vimmerby
  Märk fakturan med ”Evenemangskostnader”