Paraplyprojekt Natur & miljö finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

 

Vill du utveckla klimatsmarta lösningar, bidra till initiativ som främjar biologisk mångfald och stärker den ekologiska hållbarheten?

Med en leadercheck inom tema Natur & miljö kan vi stödja utvecklingsprojekt som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling av våra landsbygder. Syftet med projektet är att främja åtgärder inom natur- och miljö som kan ge en ökad medvetenhet om behovet av omställning till en mer hållbar livsstil och hur vi bygger ett mer resilient lokalsamhälle.

Vem kan söka leadercheck inom tema Natur & miljö?

Föreningar och organisationer som vill utveckla sin idé och verksamhet. Vi ser gärna att ungdomar involveras i projekten.

Vad kan du söka stöd för?  

Du kan få stöd för exempelvis:

  • Lokala initiativ för en ökad biologisk mångfald, naturvård eller som visar naturens värden
  • Initiativ som främjar kunskap om arter och ekosystem
  • Aktiviteter som främjar och utvecklar klimatsmarta lösningar, tex inom energiområdet
  • Bevara och utveckla unika naturmiljöer

Aktiviteter kan vara t ex kompetensutveckling, förstudier eller olika former av stärkta samarbeten.

Hur du ansöker:

Astrid Lindgrens Hembygd kan bevilja mindre “utvecklingscheckar” som projektstöd, detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och utbetalningar. Vi kan bevilja upp till 50 000 kr i stöd och ansökningar tas emot till och med 2021-12-31 eller så länge stödet räcker. Alla som beviljas en leadercheck ska delta i en gemensam nätverksträff som inkluderar en workshop om att utveckla ett hållbart företagande/organisation.

Ansökningar tas emot löpande och beslutsmöten sker cirka en gång per månad. Information om vad som gäller kring utbetalning och redovisning får du via det avtal som vi tecknar med dig om ansökan blir beviljad.

Eventuella intäkter i projektet ska redovisas tillsammans med utgifter och dras av från beviljat stöd. Stödet får inte gå till löpande drift, redan påbörjade eller genomförda aktiviteter eller investeringskostnader (över 22 000 kr exkl. moms och med en livslängd på mer än tre år).

Kontakta vårt leaderkontor med en kort beskrivning av din idé, så mailar vi mer information och ansökningsblankett:

Cathrine Jansson, projektledare Astrid Lindgrens Hembygd

Tel: 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se

Vad innebär paraplyprojekt med leadercheckar?

Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Paraplyprojekt Natur & miljö finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.