Paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 med tillhörande stödprojekt finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

 

 

 

 

Uppdatering 2021-06-07: Det är stort intresse för våra företagscheckar och vi har bara ett fåtal checkar kvar att fördela, nästa beslutsmöte är i augusti.

Vill du utveckla ditt företag och dig som företagare? Utveckla ett hållbart företagande och bidra till lokal produkt-och tjänsteutveckling? Få nya idéer och kunskaper?

Att främja entreprenörskap, och hitta vägar till försörjning är viktigt för att stimulera en hållbar utveckling och att skapa en ”leva- och verkalandsbygd”. Lokal produkt- och tjänsteutveckling och förbättrade möjligheter att driva företag ger en ökad konkurrenskraft och kan bidra till levande och attraktiva landsbygder.

Projektet med leadercheckar inom Entreprenörskap 3.0 ska leda till att främja entreprenörsandan och stärka och utveckla ett hållbart företagande inom Astrid Lindgrens Hembygd. Grundtanken är att de resurser som finns i leaderområdet, genom en ökad förädling, skapar fler lokala tjänster och produkter som på sikt kan ge bärighet för företag och skapa arbetstillfällen.

Under 2019 och 2020 har Astrid Lindgrens Hembygd genomfört flera projekt som möjliggjort ”entreprenörscheckar”. Efterfrågan är fortsatt hög bland småföretagen inom leaderområdet och därav finns möjligheten till nya checkar som kan ge ekonomisk stimulans till aktörer där helt nya behov uppkommit exempelvis pga coronapandemin.

Vem kan söka leadercheckar inom Entreprenörskap?

Små och medelstora företag som vill utveckla en befintlig verksamhet eller starta nytt företag.

Vad kan du söka stöd för?
Du kan få stöd för att utveckla ditt företag inom exempelvis:
– kompetensutveckling
– studiebesök eller inspiration
– marknadsföring
– utveckling av nya produkter/tjänster
– konsultkostnader för omställningsarbete/ diversifiering, utveckling av företaget, till exempel affärsplaner, marknadsplan, varumärkesarbete.
För den med enskild firma eller handelsbolag kan även egen arbetstid för utveckling av företaget ge stöd.

Hur du ansöker:

Astrid Lindgrens Hembygd kan bevilja mindre “utvecklingscheckar” som projektstöd, detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Vi kan bevilja projektstöd med 70 % av budgeten (upp till max 40 000 kronor, egen medfinansiering tillkommer).
Ansökningar tas emot till och med 2021-12-31 eller så länge stödet räcker.
Alla som beviljas en leadercheck ska delta i en gemensam nätverksträff under hösten som inkluderar en föreläsning/workshop om att utveckla ett hållbart företagande/organisation.
Ansökningar tas emot löpande och beslutsmöten sker cirka en gång per månad. Information om vad som gäller kring utbetalning och redovisning får du via det avtal som vi tecknar med dig om ansökan blir beviljad.

Eventuella intäkter i projektet ska redovisas tillsammans med utgifter och dras av från beviljat stöd. Stödet får inte gå till löpande drift, redan påbörjade eller genomförda aktiviteter eller investeringskostnader (investeringar över 22 000 kr (exkl. moms) och med en livslängd på mer än tre år).

Kontakta vårt leaderkontor med en kort beskrivning av din idé, så mailar vi mer information och ansökningsblankett:

Cathrine Jansson, projektledare Astrid Lindgrens Hembygd

Tel: 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se

Vad innebär paraplyprojekt med leadercheckar?

Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Paraplyprojekt Entreprenörskap 3.0 finansieras av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.