Leadercheckar är ett projektstöd på ett mindre stödbelopp och du söker stödet direkt via vårt leaderkontor. Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en enklare ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning. Stödet får inte gå till en investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter. Under 2021 finns leadercheckar att söka inom flera områden:

Entreprenörskap 3.0 – leadercheckar riktade till små och medelstora företag på landsbygden för lokal produkt- och tjänsteutveckling. Den enskilde företagaren står för 30 procent av den totala kostnaden, stöd beviljas med 70 % av totalbudgeten. Läs mer här om leadercheckar inom Entreprenörskap 3.0

Natur & Miljö – leadercheckar riktade till föreningar och organisationer för utvecklingsprojekt som främjar åtgärder inom natur och miljö och bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling av våra landsbygder. Länk till leadercheckar inom Natur & Miljö

Attraktiv landsbygd 2.0 leadercheckar riktade till föreningar och organisationer som via olika initiativ främjar landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd. Stödbeloppet är max 40 000 kronor. Länk till leadercheckar inom Attraktiv landsbygd 2.0