Under hela genomförandet håller projektägare och leaderföreningen kontakt och vi finns som ett stöd vid eventuella frågor. Det är väldigt viktigt att ni följer ert beslut om stöd. Eventuella avvikelser från beslutet måste godkännas av oss innan förändring genomförs, annars finns risk att stödet inte kan betalas ut.


Använd loggorna rätt

Vid all information- och kommunikation som görs i projektet ska det vara synligt att stödet kommer från EU och leader; det gäller på hemsida och i publikationer av olika slag (t ex broschyrer, skyltar, nyhetsbrev, hemsida, Facebook, annonser och affischer).
I ditt beslut om stöd finns det anvisningar om hur logotyperna ska användas, var noga med att följa det. Om ni inte informerar på rätt sätt kan Jordbruksverket återkräva eller göra avdrag på stödet.
Visa att projektet får stöd genom tre logotyper:

  • EU-logotypen för den fond som finansierar projektet. Observera att det finns flera olika EU-logotyper. I ditt beslut framgår vilken fond projektet fått stöd från och därmed vilken logotyp som ska användas.
  • Leader-logotyp
  • Astrid Lindgrens Hembygds logotyp

Samt:

  • På webbplats: kort beskrivning av ert leaderprojekt med information om finansiering och med hyperlänk till EU-kommissionens webbplats.
  • Vid arrangemang: informera deltagarna om finansieringen.
  • Vid mediakontakt: tala om att projektet är ett leaderprojekt med stöd från Astrid Lindgrens Hembygd och med finansiering från EU.

Länk till information om att använda EU-logotyper
Länk till Jordbruksverkets sidor om att använda EU-logotyp

Länk till Jordbruksverket, ladda ned EU-logotyper och Leaderlogotyp: Logotyper på Jordbruksverkets hemsida

Ladda ned loggor för Astrid Lindgrens Hembygd (hör av dig för andra format):

Astrid Lindgrens Hembygd logotype (PNG-format)

Astrid Lindgrens Hembygd logotype (JPG-format)