Under 2018 planerar vi följande aktiviteter i projektet Det goda evenemanget:

Inspirationsträffar tema evenemangsutveckling
Sex inspirationsträffar, en i varje kommun, med tema framgångsrika evenemang, nätverkande, inspiration, erfarenhetsutbyte. Välkommen på en eller flera av våra träffar, alla har olika program.

Läs reportage i Vimmerby tidning om evenemangsträffen i Tuna, reportage_Vimmerby Tidning20180427

Rådgivning till evenemangsarrangörer
Vill du bolla idéer kring en aktivitet men inte vet var du ska börja? Få tips på marknadsföring eller hitta samarbeten med andra? Söker inspiration via andra framgångsrika evenemang eller vill ha stöd i utvecklingen av hållbara evenemang? Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och besök till föreningar eller företag som arrangerar och har intresse av evenemang. Ladda ned informationsbladet här (pdf): Rådgivning evenemangsarrangörer_erbjudande

Studiebesök
Under året arrangerar vi också två studiebesök till destination eller företag/förening som visar goda exempel på aktiviteter och evenemang. Målgruppen är arrangörer av evenemang och aktiviteter som vill få inspiration, nätverkande och goda exempel på hur andra gör. Har du tips, önskemål för nästa studiebesök/resa? Hör gärna av dig!

Fredag 4 maj genomfördes en en studieresa till Mundekulla Retreatcenter (www.mundekulla.se), en anläggning känd för sin inriktning på hållbarhet, kurser och evenemang.
Läs hela programmet här (pdf): Studieresa Mundekulla retreatcenter_20180504 

Lördag 17 november erbjuder vi en studieresa till Huskvarna Folkets Park – ”Sveriges mest aktiva folkpark” och Kulturhuset Spira i Jönköping – Regionens hus för scenkonst. Läs hela programmet här (pdf): Studieresa Det goda evenemanget_20181117 
Uppdatering 14/11: studieresan 17/11 har ställts in pga få anmälningar!

Medfinansiering av evenemang
Inom projektet Allt som sker finns det möjlighet för arrangörer att söka medfinansiering av evenemang hos föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Under 2017 och 2018 kan vi medfinansiera minst 20 evenemang med upp till 15 000 kronor var.
Uppdatering juni 2018: Det totala stödbeloppet på 300 000 kr är redan beviljat, hela 25 evenemang har hittills beviljats medfinansiering. Läs mer här.
 

 

 

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

Cathrine Jansson, Projektledare Det goda evenemanget, tel 072-236 16 06, e-post: Cathrine@alhembygd.se