Projektet Allt som sker har avslutats (projekttid 2017-2018). Under 2019 fortsätter dock en ny satsning på evenemangsutveckling via Allt som sker 2.0.

Aktiviteter i projektet (klicka på länk för att komma till projektets kalender)

Projektet syftar till att stärka evenemangskulturen i hela Astrid Lindgrens Hembygd, dvs. Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och del av Oskarshamns kommuner. Projektet ska hjälpa föreningar och företag att skapa framgångsrika evenemang. Satsningen pågår under 2017-2018 och ska genomsyras av utvecklingsstrategins mål hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet (läs mer nedan).

Det goda evenemanget handlar inte bara om att det ska hända något på landsbygden. Det goda evenemanget utvecklar både den enskilde individen, arrangörsgruppen och livet på landet samt skapar en stolthet över landsbygdens resurser. Evenemang lyfter landsbygden genom att skapa möten och livaktiga föreningar där människor kan utvecklas och få kunskap men också bli delaktiga i ett större sammanhang och bilda nya nätverk. Både föreningar och andra arrangörer kan behöva kompetens och stöd för att bli bättre på att skapa goda evenemang och nå ut till potentiella besökare. Det goda evenemanget kan lära ut hur man skapar framgångsrika evenemang. Arrangörer kan få tips om hur man organiserar, finansierar och marknadsför ett evenemang och får därmed en allmän kompetensökning inom entreprenörskap.

Projektet erbjuder:

  • enskilda rådgivningsträffar med arrangörer/föreningar
  • erfarenhetsutbyte och nya samarbeten mellan olika föreningar
  • föreläsningar och nätverksträffar
  • gemensamma studiebesök för inspiration/erfarenhetsutbyte

Vi stödjer ditt evenemang!

Ska ni arrangera ett evenemang kan vi erbjuda finansiering om evenemanget genomförs i linje med vår utvecklingsstrategi och beaktar målen hållbarhet, jämställdhet, mångfald och unga delaktighet. Med en förenklad ansökan går dessa pengar att söka utan långa väntetider och handläggning. Kontakta oss för råd och stöd!

Läs mer om ansökan och kriterier för medfinansiering på sidan https://www.astridlindgrenshembygd.se/evenemang/

I vår projektdatabas kan du läsa om beviljade evenemang som beviljats medfinansieringsstödet. Sök på temaområde Det goda evenemanget.

Har du frågor, kontakta gärna Cathrine Jansson, projektledare för Det goda evenemanget, 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se

Målgrupp

Alla föreningar, företag och andra arrangörer som erbjuder publika evenemang och som vill utveckla sig som arrangörer och utveckla sina arrangemang.

Nära samarbeten…

Projektet kommer att ha ett nära samarbete med turistbyråerna, kommunerna, ett stort antal föreningar och även företag som arrangerar/vill arrangera evenemang för allmänheten. Projektet kommer genom möten att föra samman aktörer från privat, ideell och offentlig sektor och uppmuntra till samarbete.

…kan ge nya nätverk och kontakter

Förhoppningen är att arrangörer möts på våra möten och uppmuntras att skapa nya konstellationer och samarbetsprojekt, nya idéer och samarbetsmöjligheter. Arrangörer kommer i samband med ett utökat evenemangsutbud också att attrahera nya människor.

Har du frågor? Kontakta gärna projektledare Cathrine Jansson, 072-236 16 06, cathrine@alhembygd.se
Projektet Det goda evenemanget drivs i nära samarbete med systerprojektet Allt som sker med bland annat utveckling av den digitala evenemangskalendern www.alltsomsker.nu och möjligheten till medfinansiering av evenemang.

Projektet Det goda evenemanget drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.