Har du, din förening eller ditt företag, en projektidé för att utveckla landsbygden och är bosatt eller verkar i någon av kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby eller västra delen av Oskarshamns kommun? Grattis! Då kan du söka projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd. Fram till år 2020 har vi drygt 30 miljoner kronor i europeiska och kommunala medel för att utveckla området enligt visionen:

”Med mod, klokhet och påhittighet skapar människor ett hållbart liv. På redigt!”

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen kallas LAG (Local Action Group). LAG leder arbetet och de arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Din projektidén måste stämma överens med de övergripande och horisontella målen för föreningen Astrid Lindgrens Hembygd och passa in i vår lokala utvecklingsstrategi. Läs gärna vår strategi, laddas ned i PDF-format:

Fullständig version av strategin (27 sid):  Utvecklingsstrategi Astrid Lindgrens Hembygd (PDF-fil)

Sammanfattning av strategin (4 sid): Kortversion – strategi (PDF-fil)

Är du intresserad av projektmedel via Leader, ta alltid en kontakt med oss på leaderkontoret, så berättar vi mer!


Det finns olika former av projektstöd (leaderstöd) inom lokalt ledd utveckling: 

– Leadercheckar (paraplyprojekt)

Leadercheckar är ett projektstöd på ett mindre stödbelopp och du söker stödet direkt via vårt leaderkontor. Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en enklare ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning. Stödet får inte gå till en investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter. Under 2020 finns leadercheckar att söka inom två områden:

Entreprenörskap – leadercheckar riktade till små och medelstora företag på landsbygden för lokal produkt- och tjänsteutveckling. Den enskilde företagaren står för 30 procent av den totala kostnaden, stöd beviljas med 70 % av totalbudgeten. Läs mer här om leadercheckar inom Entreprenörskap 2.0

Attraktiv landsbygd  leadercheckar riktade till föreningar, företag i samverkan och organisationer som via olika initiativ främjar landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd. Stödbeloppet är max 40 000 kronor. Läs mer här om leadercheckar inom Attraktiv landsbygd

 

– Projektstöd

Projektstöd kan gå till insatser som är till nytta för en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet. Projektstöd kan sökas av föreningar, organisationer och företag som vill genomföra utvecklingsprojekt, möjlighet att söka från 40 000 kr upp till en miljon. Projektstöd söker du direkt via Jordbruksverkets e-tjänst, men ta alltid kontakt med leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan.  Läs mer om projektstöd längre ned på sidan.
Det har varit många sökande till projektstöd och våra projektmedel är slut/beviljade. Eventuellt får vi ta del av ytterligare projektmedel att bevilja under slutet av 2020. 

– Projektstöd till företag 

Utöver ovanstående projektstöd (till föreningar, organisationer och företag), finns möjlighet för företagare att söka ett specifikt ”Projektstöd till företag” på max 200 000 kronor. Stödet innebär en privat medfinansiering med 30 % utöver leaderstödet och villkoret är att företaget samverkar enligt leadermetoden och att nyttan tillfaller flera aktörer, inte bara det enskilda företaget. Kontakta oss på leaderkontoret vid intresse.
Det har varit många sökande till projektstöd och våra projektmedel är slut/beviljade. Eventuellt får vi ta del av ytterligare projektmedel att bevilja under slutet av 2020.  

Nedan har vi samlat länkar, mallar och dokument som ni behöver i ansökningsprocessen. Klicka på respektive rubrik för att komma vidare. Gäller endast projektstöd, EJ leadercheckar.

Lathund för dig som ska söka projektmedel hos Astrid Lindgrens Hembygd (PDF-fil)

Guide till Jordbruksverkets e-tjänst
– Information om hur du använder Jordbruksverkets e-tjänst för att söka stöd.

Jordbruksverkets e-tjänst
– Det är här du gör din ansökan om projektstöd. För att komma in i tjänsten måste du vara förberedd med e-legitimation och fullmakt (se nedan).

Fullmakt – ladda ned blankett via Jordbruksverket

Budgetmall (och anvisningar hur du fyller i budgetmallen)
– Obligatorisk bilaga till ansökan.

Områdesspecifika frågor (Astrid Lindgrens Hembygds kompletterande frågor till Jordbruksverkets projektmall, docx-fil)
– Obligatorisk bilaga till ansökan.

 

Läs mer om Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden på Jordbruksverkets hemsida.