Har du, din förening eller ditt företag, en projektidé för att utveckla landsbygden och är bosatt eller verkar i någon av kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby eller västra delen av Oskarshamns kommun? Grattis! Då kan du söka projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd. Fram till år 2020 har vi drygt 30 miljoner kronor i europeiska och kommunala medel för att utveckla området enligt visionen:

”Med mod, klokhet och påhittighet skapar människor ett hållbart liv. På redigt!”

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden kan användas både på landsbygden och i staden. Astrid Lindgrens Hembygd kan hjälpa er att utveckla era idéer för landsbygd och stad. Projektidén måste stämma överens med våra övergripande och horisontella mål och passa in i vår lokala utvecklingsstrategi. Dessa kan du läsa om i vår strategi, laddas ned i PDF-format:

Fullständig version av strategin (27s):  Utvecklingsstrategi Astrid Lindgrens Hembygd (PDF-fil)

Sammanfattning av strategin (4s): Kortversion – strategi (PDF-fil)

Är du intresserad av projektmedel via Leader, ta alltid en kontakt med oss på leaderkontoret, så berättar vi mer!

 

Det finns tre typer av projektstöd (leaderstöd) inom lokalt ledd utveckling: 

– Leadercheckar (paraplyprojekt)

Leadercheckar är ett projektstöd på ett mindre stödbelopp och du söker stödet direkt via vårt leaderkontor. Paraplyprojekt innebär att Astrid Lindgrens Hembygd äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre “checkar” som projektstöd. Detta innebär en enklare ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt med mindre omfattning. Stödet får inte gå till en investeringar, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter. Leadercheckarna finns inom tre områden:

Entreprenörskap – leadercheckar riktade till små och medelstora företag på landsbygden för lokal produkt- och tjänsteutveckling. Stödbelopp på max 40 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, konsultkostnader i samband med företagsstart eller vid utveckling av befintligt företag, som exempel affärsplaner, varumärkesanalyser mm, produktutveckling, studiebesök eller inspiration. Den enskilde företagaren står för 30 procent av den totala kostnaden.
Läs mer här om leadercheckar inom Entreprenörskap

Digital närvaro leadercheckar riktade till föreningar, företag i samverkan och organisationer som via digitala initiativ främjar landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd. Stödbeloppet är max 40 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, konsultkostnader för att utveckla en hemsida eller annan digital plattform, marknadsföring eller att skapa helt nya digitala mötesplatser mm.
Läs mer här om leadercheckar inom Digital närvaro  

Förädlade lokala resurser– leadercheckar riktade till organisationer och föreningar med entreprenöriella tankar som vill utveckla landsbygden och förädla våra lokala resurser. Även företag i samverkan kan söka. I projektet har den enskilda aktören/lokala utvecklingsgruppen möjlighet att söka upp till 30 000 kronor för exempelvis kompetensutveckling, produktutveckling, studiebesök eller inspiration.
Obs, detta leaderstöd är slut och alla ”checkar” är redan beviljade!
Läs mer här om leadercheckar inom Förädlade lokala resurser

– Projektstöd

Projektstöd kan gå till insatser som är till nytta för en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet. Projektstöd kan sökas av föreningar, organisationer och företag som vill genomföra utvecklingsprojekt, möjlighet att söka från 40 000 kr upp till en miljon. Projektstöd söker du direkt via Jordbruksverkets e-tjänst, men ta alltid kontakt med leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan.  Läs mer om projektstöd längre ned på sidan.
Januari 2019: Det har varit många sökande till projektstöd och just nu är våra projektmedel är slut.

– Projektstöd till företag

Utöver ovanstående projektstöd (till föreningar, organisationer och företag), finns möjlighet för företagare att söka ett specifikt ”Projektstöd till företag” på max 200 000 kronor. Stödet innebär en privat medfinansiering med 30 % utöver leaderstödet och villkoret är att företaget samverkar enligt leadermetoden och att nyttan tillfaller flera aktörer, inte bara det enskilda företaget. Kontakta oss på leaderkontoret vid intresse. Januari 2019: Det har varit många sökande till projektstöd och just nu är våra projektmedel är slut.

Nedan har vi samlat länkar, mallar och dokument som ni behöver i ansökningsprocessen. Klicka på respektive rubrik för att komma vidare.
Lathund för dig som ska söka projektmedel hos Astrid Lindgrens Hembygd (PDF-fil)

Guide till Jordbruksverkets e-tjänst
– Information om hur du använder Jordbruksverkets e-tjänst för att söka stöd.

Jordbruksverkets e-tjänst
– Det är här du gör din ansökan om projektstöd. För att komma in i tjänsten måste du vara förberedd med e-legitimation och fullmakt (se nedan).

Fullmakt – ladda ned blankett via Jordbruksverket

Budgetmall (och anvisningar hur du fyller i budgetmallen)
– Obligatorisk bilaga till ansökan.

Områdesspecifika frågor (Astrid Lindgrens Hembygds kompletterande frågor till Jordbruksverkets projektmall, docx-fil)
– Obligatorisk bilaga till ansökan.

 

Läs mer om Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden på Jordbruksverkets hemsida.