Projektet Allt som sker har avslutats (projekttid 2017-2018) och ytterligare satsningar på evenemangsutveckling har skett under 2019 i projektet Allt som sker 2.0.
Evenemangskalendern nås via www.alltsomsker.nu, kalendern ägs och drivs tillsvidare av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Kontaktperson nås via info@alltsomsker.nu 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd driver under 2017-2018 ett projekt i egen regi för att utveckla databasen Allt som sker och skapa evenemang i linje med Astrid Lindgrens Hembygds horisontella mål. Syftet är att ta ett större omtag där kalendern Allt som sker är en naturlig och effektiv del av evenemangsutvecklingen i Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Kalendern Allt som sker ska utvecklas och nå fler användare/besökare i hela området där själva kalendern får en ny plattform med tilltalande design och tydligare budskap. Arrangörer har möjlighet att ansöka om ett stöd för evenemang som beaktar hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet. Vi vill skapa förutsättningar hos föreningar och företag för att skapa dessa evenemang och på så sätt bidra till en god evenemangskultur i området. I förlängningen skapar det möjlighet för alla som bor i området att få en meningsfull fritid, ett socialt liv och personlig utveckling (folkhälsa). Projektet syftar även till ökad entreprenörsanda och bidrar till att synliggöra en attraktiv landsbygd.

Evenemangskalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu 

I evenemangskalendern Allt som sker, kan stora som små arrangörer själva, och kostnadsfritt, marknadsföra och lägga upp sina egna evenemang. Kalendern visar evenemang inom Astrid Lindgrens Hembygd, dvs. kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn. Kalendern har över 40000 besökare per år och används flitigt av media och finns även länkat från diverse hemsidor.
Är du arrangör? Gå gärna in på www.alltsomsker.nu och registrera dig som användare.

Evenemangskalendern Alltsomsker har funnits i cirka 15 år och kom till efter ett behov av att nå ut med information om allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd (till exempel konserter, föreningsträffar, kurser, utställningar, teater, naturvandringar, kommunala möten). Genom att samla både stora och små evenemang på en sida ser man hur brett utbud på aktiviteter det finns i området. Arrangörer har själva inloggning och kan enkelt lägga in sina aktiviteter i kalendern.

Aktiviteter i projektet Allt som sker är:
– skapa en ny plattform/databas för hemsidan www.alltsomsker.nu (klart under 2017)
– marknadsföring av evenemangskalendern Allt som sker
– genomföra minst 20 evenemang i samarbete med föreningar (möjlighet till medfinansiering av evenemang på max 15 000 kronor)
– undersöka utvecklingsmöjligheter för Allt som sker

Projektet är ett LAG-drivet projekt där styrgruppen består av Christian Holzer, Carina Engqvist och Cathrine Jansson (även projektledare).

Projektet drivs i nära samverkan med systerprojektet Det goda evenemanget med projektledare Cathrine Jansson, cathrine@alhembygd.se, tel 072-236 16 06.

Läs mer om ansökan och kriterier för medfinansiering av evenemang på https://www.astridlindgrenshembygd.se/evenemang/  På samma sida kan du även få information och tips på hur ett evenemang kan genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet.

I vår projektdatabas kan du läsa om beviljade evenemang som beviljats medfinansieringsstödet. Sök på temaområde Det goda evenemanget.

Projektet Allt som sker drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.