Projektet Allt som sker 2.0 har avslutats (projekttid 2019). Evenemangskalendern nås via www.alltsomsker.nu, kalendern ägs och drivs tillsvidare av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd.
Kontaktperson nås via info@alltsomsker.nu 

Projektet Allt som sker 2.0 är en fortsättning på projekten Allt som sker och Det goda evenemanget som genomfördes av Astrid Lindgrens Hembygd under 2017-2018. Allt som sker 2.0 vill bidra till ett ökat kultur- och föreningsliv på landsbygden genom att skapa fler evenemang och bidra till att synliggöra dem via den digitala plattformen www.alltsomsker.nu. Projektet syftar också till att utveckla arrangörer, vilket ger en ökad entreprenörsutveckling i området.

Aktiviteter 2019

 • Tre inspirationsträffar under hösten 2019 för att inspirera, nätverka och stärka evenemangskulturen i vårt område.
  -September:
  Inspirationsträff på Kulturgatan i Bodafors, (Nässjö kommun) 20190910, länk till programmet
  -Oktober: Rookie branschdag 25/10 kl 9-15 , ett samarrangemang tillsammans med studenter på Campus Hultsfred, föreläsningar, seminarier, paneldebatt om jämställdhet, hållbarhet i musikbranschen, länk till programmet
  – November: Inspirations-/nätverksträff på Mossebo gästhem, Vimmerby kommun 20191121, länk till inbjudan.
 • Projektet ska också tekniskt utveckla och marknadsföra den digitala kalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu, hitta fler användare och besökare samt utöka flödet i kalendern. Förutsättningarna för kalenderns framtid ska undersökas.
 • Medfinansiering av evenemang (genomfört våren 2019).  Läs mer här
  Projektet har stöttat genomförandet av evenemang med upp till 15 000 kr. Evenemangsarrangörer har via en utlysning haft möjligheten att söka medfinansiering under mars månad 2019 för sitt evenemang och vid ett beslutsmöte i april med styrgruppen gjordes ett urval bland ansökningarna. Läs mer här om vilka sju evenemang som beviljats medfinansiering.

 

Vill du veta mer om Allt som sker 2.0?

Kontakta projektledare Cathrine Jansson, cathrine@alhembygd.se, tel 072-236 16 06.

Bakgrund till Allt som sker 2.0

Under 2017 och 2018 har Astrid Lindgrens Hembygd drivit de två systerprojekten ”Allt som sker” och ”Det Goda Evenemanget”. Projekten har inte bara uppfyllt alla sina mål (utveckling av kalendern, nya arrangörer, 25 med stöd genomförda Goda Evenemang, inspirationsträffar med mycket god uppslutning, studieresor, m m), utan har även visat att det finns ett stort intresse för en fortsättning. Under projektet tillkom cirka 70 nya arrangörer som marknadsför sina evenemang i kalender. Fortfarande tillkommer nya arrangörer och kalendern fylls allt mer med innehåll. Det finns nu en mängd upparbetade kontakter och en bred förankring i våra sex medlemskommuner. Vi har under projekttiden sett att inte bara föreningslivet använder kalendern för att jobba mer kommersiellt, även befintliga företag ser nyttan av att enkelt kunna utveckla sin verksamhet med nya evenemang, nå ut information och nå fler kunder. Hela kalendern skulle på sikt kunna drivas av ett företag eller samhällsaktör oberoende Astrid Lindgrens Hembygd.
För att nå fram till en komplett kalender som är attraktiv att ta över av en sådan aktör återstår fortfarande en ordentlig marknadsföringsinsats samt ytterligare teknisk utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Allt som sker 2.0 drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.