Projektet Allt som sker 2.0 är en fortsättning på projekten Allt som sker och Det goda evenemanget som genomfördes av Astrid Lindgrens Hembygd under 2017-2018. Allt som sker 2.0 vill bidra till ett ökat kultur- och föreningsliv på landsbygden genom att skapa fler evenemang och bidra till att synliggöra dem via den digitala plattformen www.alltsomsker.nu. Projektet syftar också till att utveckla arrangörer, vilket ger en ökad entreprenörsutveckling i området.

Aktiviteter 2019

– Vi kan stödja genomförandet av minst fem ”goda evenemang” med upp till 15 000 kr. Du kan söka medfinansiering under mars månad och beslutsmöte/urval sker vid styrgruppens beslutsmöte i april. Läs mer nedan.

– Tre inspirationsträffar under hösten 2019. Vi genomför kompetenshöjande insatser för att utveckla av evenemangskulturen i området.

– Projektet ska också tekniskt utveckla och marknadsföra den digitala kalendern Allt som sker, www.alltsomsker.nu, hitta fler användare och besökare samt utöka flödet i kalendern. Under 2019 ska också förutsättningarna för kalenderns fortlevnad undersökas.

Vill du söka medfinansiering för ditt evenemang?

Under mars månad 2019 kan du söka medfinansiering för ditt evenemang. Vi kan stödja minst fem evenemang med upp till 15 000 kr och beslut om beviljade ansökningar tas vid ett beslutsmöte i april. Läs mer här om hur du ansöker om medfinansiering av evenemang.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Cathrine Jansson, cathrine@alhembygd.se, tel 072-236 16 06.

Bakgrund till Allt som sker 2.0

Under 2017 och 2018 har Astrid Lindgrens Hembygd drivit de två systerprojekten ”Allt som sker” och ”Det Goda Evenemanget”. Projekten har inte bara uppfyllt alla sina mål (utveckling av kalendern, nya arrangörer, 25 med stöd genomförda Goda Evenemang, inspirationsträffar med mycket god uppslutning, studieresor, m m), utan har även visat att det finns ett stort intresse för en fortsättning. Under projektet tillkom cirka 70 nya arrangörer som marknadsför sina evenemang i kalender. Fortfarande tillkommer nya arrangörer och kalendern fylls allt mer med innehåll. Det finns nu en mängd upparbetade kontakter och en bred förankring i våra sex medlemskommuner. Vi har under projekttiden sett att inte bara föreningslivet använder kalendern för att jobba mer kommersiellt, även befintliga företag ser nyttan av att enkelt kunna utveckla sin verksamhet med nya evenemang, nå ut information och nå fler kunder. Hela kalendern skulle på sikt kunna drivas av ett företag eller samhällsaktör oberoende Astrid Lindgrens Hembygd.
För att nå fram till en komplett kalender som är attraktiv att ta över av en sådan aktör återstår fortfarande en ordentlig marknadsföringsinsats samt ytterligare teknisk utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Allt som sker 2.0 drivs av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.