Hjälplänkar

Temaområden

Sidan är under omarbetning     

 Vi har några kriterier som är bra att tänka på när du söker. Tänk gärna på att planera in dessa faktorer i projektet.

Trepartnerskap; Hur kan ni samverka med offentlig, privat och ideell näring? 

Innovativitet, överförbarhet och nätverkande; Hur ser detta ut i ert projekt?

Unga; Hur kan projektet gynna unga, finns unga med och hur kan de göras delaktiga?

Hållbar utveckling; Hur bidrar ert projekt till hållbar utveckling?

Kommunöverskridande; Projekt som är kommunöverskridande prioriteras. Hur kan ert projekt få värde i de andra kommunerna?

Och ligger din idé inte inom ovan områden? Hör av dig ändå! Vi har bra kunskap om andra finansiärer som vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med.

Nyheter

27 Juni 2017

Utveckla Lövhult- vårt senaste prioriterade projekt!

Vid föreningens senaste styrelsemöte prioriterades projektet utveckla Lövhult.

18 April 2017

Årsmöte - handlingar!

Klicka på "Läs hela nyheten" för att se dagordningen för årsmötet samt handlingar.

3 April 2017

ÅRSMÖTE

Välkommen på Astrid Lindgrens Hembygds årsmöte.
När? 25 april, kl 18.00-20.00
Var? Värne Allianskyrka.

Anmäl dig gärna på info@alhembygd.se senast den 20 april!

27 Mars 2017

2 nya projekt prioriterade!

Hultsfreds kommuns projekt "Vandring på god väg" och Djursdala samhällsförenings projekt "Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie" blev vid senaste styrelsemötet, den 22 mars, beviljade medel.

Alltsomsker.nu