Hjälplänkar

Intresseanmälan

Tyvärr kan vi inte ta emot några ansökningar eller intresseanmälningar förrän mars 2016

Vision

Visionen är viktig, då projekt som Astrid Lindgrens Hembygd medfinansierar bör existera i ett sammanhang och innebära att utveckling sker i bygden. Visionen kan vara att ni vill öka inflyttningen till samhället eller stärka det lokala näringslivet. Visionen är inte det som ni kommer att uppnå i projektet, utan det som ni strävar mot långsiktigt.

Mål

Under rubriken mål ska ni beskriva vad det är ni vill uppnå med projektet. Projektets mål ska hjälpa till att uppfylla visionen. Målet kan vara konkret, t ex "två arbetstillfällen", "ett turistpaket" eller kvalitativa som "ökad sammanhållning".

Aktiviteter

Det är viktigt att ni beskriver vad ni tänkt göra i projektet. Det ger oss en bra bild av projektet och är viktigt när vi ska bedöma det.

Kostnad

Det kan vara svårt att uppskatta vad projektet kommer att kosta, men för att vi ska kunna bedöma vilken typ av projektstöd ni kvalificerar er till så behöver vi en summa. Visar det sig senare att den inte stämmer så gör det inget. Rör det sig om 10 000kr, 100 000kr eller 1 000 000 kr?

 

Nyheter

27 Juni 2017

Utveckla Lövhult- vårt senaste prioriterade projekt!

Vid föreningens senaste styrelsemöte prioriterades projektet utveckla Lövhult.

18 April 2017

Årsmöte - handlingar!

Klicka på "Läs hela nyheten" för att se dagordningen för årsmötet samt handlingar.

3 April 2017

ÅRSMÖTE

Välkommen på Astrid Lindgrens Hembygds årsmöte.
När? 25 april, kl 18.00-20.00
Var? Värne Allianskyrka.

Anmäl dig gärna på info@alhembygd.se senast den 20 april!

27 Mars 2017

2 nya projekt prioriterade!

Hultsfreds kommuns projekt "Vandring på god väg" och Djursdala samhällsförenings projekt "Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie" blev vid senaste styrelsemötet, den 22 mars, beviljade medel.

Alltsomsker.nu