i Astrid Lindgrens hembygd är vårt egna projekt med syfte att genom dialog och påverkan främja bättre och miljövänligare transporter för såväl människor som varor med järnvägen Nässjö-Oskarshamn. Projektet är framtaget i nära dialog med våra sex finansiärs

kommuner, som även finns representerade i projektgruppen med en tjänsteman per kommun.

Styrelsen har beviljat projektet 894 409 kr, och är hittills, 20170927, det enda projekt som fallit inom föreningens mål kring transportmöjligheter.