Bikalas, bio och byfest – tre nya evenemang får stöd!

posted in: Uncategorized | 0
Honungsprovning på Skogens Honung.

Bikalas, bio och byfest! Tre nya evenemang på landsbygden har beviljats medfinansiering och får därmed kvalitetsstämpeln ”Det goda evenemanget”. Styrgruppen för projektet Allt som sker har beviljat medfinansiering till:

  • Evenemanget ”Bikalas – familjedag med hållbarhetstema, 3/6 2018″ i arrangemang av Skogens Honung i Tuna, Vimmerby kommun. Evenemanget får stöd till lokalhyra, artist och marknadsföring.
  • Långemåladagen 18/8 med Långemålabygdens Medborgarförening i Ruda, Högsby kommun. Evenemanget får stöd till en teaterföreställning med ”Pettson och Findus”.
  • Utomhusbio i Kristdala 10-11/8 som arrangeras av Ungdomsrådet i Kristdala samhällsförening (Oskarshamns kommun).

    Läs om alla beviljade projektstöd i projektdatabasen, http://www.astridlindgrenshembygd.se/projekt/

    Bild från Långemåladagen 2017.

    Vill du veta mer om aktiviteter i Det goda evenemanget eller söka medfinansiering för ditt evenemang? Kontakta projektledare Cathrine Jansson, Cathrine@alhembyd.se