Personuppgiftshantering (GDPR)

posted in: Uncategorized | 0

Personuppgiftshantering inom Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning inom EU som innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter. GDPR började gälla den 25 maj och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. Läs gärna mer om hur dataskyddsförordningen fungerar på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom Astrid Lindgrens Hembygd http://www.astridlindgrenshembygd.se/personuppgifter-gdpr/