LAG består av 13 ledamöter, två från varje geografiskt område (kommun) samt en ordförande. LAG väljs vid föreningens årsmöte och är lika med föreningens styrelse. Styrelsen har samlad kompetens inom de insatsområden som finns i föreningens lokala utvecklingsstrategi. Sammansättningen är jämt fördelat mellan kön, ålder och enligt principen trepartnerskapet. Ledamöter i LAG ingår i interna arbetsgrupper/funktioner, vilka utses av styrelsen i enlighet med utvecklingsstrategin. Exempel på arbetsgrupper är Beredningsgruppen som bereder och bedömer projektansökningar så att LAG har ett bra underlag inför beslut.

Ledamöter i LAG, valda vid årsmötet i april 2018

Lennart Bogren 
Ordförande 

mob 070-530 83 23

Ingmarie Söderblom
Vice ordförande

mob 072-565 56 97

Torbjörn Midunger

mob 070-375 00 65

Sven Joelsson

mob 070-600 66 24

Jenni Leppelt

tel 0495-24 05 10

Christian Holzer

mob 073-039 58 13

Örjan Lundqvist

mob 076-136 46 04

Kristina Lindelöf

mob 070-658 32 12

Carina Engqvist

mob 070-261 02 40

Linda Davidsson

tel 0381-36009

Bengtlennart Larson

mob 070-291 80 79

Karin Andersson

mob 070-665 72 48

Vakant ledamot (Högsby kommun)