Mer Marknadsförd Mat

Projektets syftar till att ge människor större möjligheter att äta det som produceras lokalt. Projektet vill stärka livsmedelsföretagen i Jönköpings län så att de bättre når ut med sina livsmedelsprodukter. Effekterna blir ökat entreprenörskap, ökad omsättning, fler anställda, sänka produktionskostnader, ökad marginal, fler besöksanledningar, ökad grad av internationalisering, mer innovation inom livsmedelsområdet, minskade transporter, hållbarare livsmedelsproduktion och ökad självförsörjningsgrad i närområdet.

Aktiviteter: Projektets aktiviteter är: deltagande på branschmässor, säljarbete, marknadsundersökningar, akademiska seminarier, omvärldsbevakning för ökad samverkan, workshops om förädling, kurser och rådgivning.

 

Mål

Mål: Projektet har fyra delmål för Jönköpings läns livsmedelsföretag och det är; ökad försäljning, marknadsutveckling, ökad samverkan samt ökad förädling.

Mer Marknadsförd Mat

Projektperiod
2017-05-12 – 2020-12-15
Status
Pågående
Diarienummer
Journalnummer 2017-2416
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Hushållnings- sällskapet i Jönköpings län
Kontaktperson
Nicklas Bengtsson
0709-643 008
Nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se