Framtidsveckan 2013 Eksjö

Projektet är ett delprojekt.

Under Framtidsveckan 2013 kommer Naturskyddsföreningen Ekjsö/Eksjö Kilmatnätverk anordna
1) Antiscampidagen: En person utklädd till jätteräka informerar och demonsterar på olika platser i Eksjö.
2) Föredrag av Lars Hylander om biokol för att säkra både klimatet, maten och miljön.

Det övergripande målet är att öka krismedvetenheten hos allmänhten om att klimatförändringarna är på väg att skena om ingeting görs.

Projektet sätter fokus på de skadliga odlingarna av jätteräkor i mangroveträsken.
Att fånga CO2 från atmonsfären såväl i liten som i stor skala genom pyrolys av västrester, dvs att illverka kol av flis i liten skala på vanliga lantbruk.
Att påvisa att kraftväremverk kan pyrolysera flis ohc tillverka kol i stället för att bara förbränna bränslet vilket innebär mindre utsläpp av CO2 .

Resultat

Projektet har genomförts enligt plan och såväl kunskap som medvetenhet om frågorna har höjts

,

Mål

Att Smålandsnytt och TV4:s lokala nyheter ska informeras om aktiviteterna
Att övrig media skall omnämna och bevaka aktiviteterna minst sex gånger
Att Eksjö kommun ska aktiveras genom att kommunalråd och andra politiker ska delta
Att minst 150 personliga inbjudningar ska skickas ut
Att 80 personer ska delta i biokolföredraget.

Framtidsveckan 2013 Eksjö

Projektperiod
2013-01-15 – 2013-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/83
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Eksjö Klimatnätverk
Kontaktpersoner
Sven-Åke Svensson
0381-160 67
sven-ake.yvonn@telia.com
Tord Olsson
0381-162 20
tord.gunilla@telia.com
Tord Olsson
0381-162 20
tord.gunilla@telia.com