Hjälplänkar

Leadermetoden

Leader står för Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l´Economie Ruale. Det betyder; "Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi".

LEADER är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden innebär att man i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.

Projekten ska präglas av:

  • trepartnerskap - Hur samverkar ni med offentlig, privat och ideell näring i ert projekt?
  • underifrånperspektiv - Hur ser det ut i ert projekt?
  • nätverk - Vem samverkar ni med?
  • Innovativitet, nytänkande, överförbarhet - Hur ser detta ut i ert projekt?

Strategin genomförs genom att en Lokal Aktivitets Grupp, även förkortad LAG beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen.

Se här vilka som sitter med i Astrid Lindgrens Hembygds LAG-grupp.

Nyheter

4 Mars 2014

Är vår bygd redo?

Under slutet av mars håller Leader Lär två workshops med resiliensfokus. Först en i Bruzaholm (som avser hela Eksjö kommun) den 28:e och dagen efter i Vena den 29:e.

25 Februari 2014

Fisketurismen ska utvecklas

Genom projektet "Inventering och paketering av fisketurism" ska fisketurismen i Eksjö, Vimmerby, Oskarshamn och Hultsfreds kommuner utvecklas och paketeras med mat, logi och evenemang. Nu arrangerar projektägaren Attraktiva Oskarshamn en kostnadsfri utbildningsserie för fiskeentreprenör i området.

8 Januari 2014

Avslut och summering

I samma stund som Jan Malmsjö ringde in det nya året på Skansen avslutades också den formella leaderperioden på den svenska landsbygden.

7 Oktober 2013

Leader gör skillnad!

Utvecklingsarbete med leadermetoden stärker det sociala kapitalet i en bygd, skapar nya arenor och kontakter samt ökar människors engagemang, positiva identitet och känsla av sammanhang. Det visar en färsk undersökning av det regionala leaderarbetet. Rapporten offentliggjordes den 4 oktober på ett seminarium i Målilla.

Blogg, Verksamhetsledare Christina Thorstensson
Brevethemifrån.se
Alltsomsker.nu
Evenemang i Olsberg Arenan
20 April 2014
Film i Eksjö
20 April 2014
Våfflor i Lilla Hycklinge
20 April 2014
De fattiga och de rika
20 April 2014