Hjälplänkar

Föreningens historia

Sidan är under omarbetning
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd är en ideell förening som bildades 1996 inför arbetet att driva LEADER II-programmet.

Initiativtagare till Astrid Lindgrens Hembygd var Vimmerby bygdekommitté. Det geografiska området bestod under LEADER II-perioden av östra delen av Eksjö kommun, norra delen av Hultsfred kommun samt hela Vimmerby kommun.

Sedan 2001 utökades området till hela Vimmerby, Hultsfred och Eksjö kommuner samt Kristdalabygden i Oskarshamns kommun. I samband med fattade man ett inriktningsbeslut att föreningens syfte är att främja och driva lokalt utvecklingsarbete.

Genom åren har Astrid Lindgrens Hembygd arbetat med att skapa nya metoder och konkreta verktyg för utvecklingsarbete, arrangerat mötesplatser samt satsat på utveckling genom ett konsekvent ungdomsperspektiv.

2008-2014 flyttades fokus till att främja entreprenörskapet och hållbar utveckling med ett mer generationöverskridande förhållningssätt till ungdomsperspektivet.

Med stolta vuxna får vi stolta unga.

Nyheter

27 Juni 2017

Utveckla Lövhult- vårt senaste prioriterade projekt!

Vid föreningens senaste styrelsemöte prioriterades projektet utveckla Lövhult.

18 April 2017

Årsmöte - handlingar!

Klicka på "Läs hela nyheten" för att se dagordningen för årsmötet samt handlingar.

3 April 2017

ÅRSMÖTE

Välkommen på Astrid Lindgrens Hembygds årsmöte.
När? 25 april, kl 18.00-20.00
Var? Värne Allianskyrka.

Anmäl dig gärna på info@alhembygd.se senast den 20 april!

27 Mars 2017

2 nya projekt prioriterade!

Hultsfreds kommuns projekt "Vandring på god väg" och Djursdala samhällsförenings projekt "Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie" blev vid senaste styrelsemötet, den 22 mars, beviljade medel.

Alltsomsker.nu