Hjälplänkar

Flytta eller stanna?

Hur påverkar vuxnas attityder ungdomars val och hur påverkar de i sin tur den regionala utvecklingen? Det frågade sig forskare Lotta Svensson för några år sedan i Söderhamn. Nu har hon gjort samma analys i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

Lotta Svensson har med hjälp av en undersökning i Söderhamn påvisat att trots att de vuxna hyser farhågor kring utvecklingsmöjligheterna i krympande orter och trots att det från lokala/regionala makthavares sida finns en uttalad vilja att öka ungdomars deltagande i den regionala utvecklingen, så leder underliggande normer och interna logiker till att ungdomar i regionen uträknas som utvecklingskraft. Hon har också konstaterat att detta påverkar utflyttningen av unga människor, och att samma mekanismer verkar dämpande på möjligheterna för de unga människor som faktiskt finns kvar i kommunen att vara med i utvecklingsarbetet.

Lotta Svensson har nu gjort en liknande studie i Eksjö, Vimmerby och Hultsfred och funnit att det finns stora likheter i de tre smålandskommunerna. Problematiken är på många sätt densamma även om det finns lokala variationer.

Eksjö skiljer ut sig på flera sätt i undersökningen. Här finns exempelvis en högre andel ungdomar med en positiv inställning till hemkommunen, jämfört med andra kommuner. Inte minst högstadieflickor med högutbildade föräldrar ser positivt på en framtid i Eksjö. Ungdomarna i Eksjö tycks också ha ett högre förtroende för makthavarna samt tror också att de lokala makthavarna vill att de ska bo kvar.

Läs hela rapporten Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

 

 

Nyheter

4 Februari 2016

Kick off 12 mars

Den 12 mars sparkar vi i gång verksamheten på riktigt! Då bjuder vi in potentiella sökande och intresserade från hela området till en heldag i Hultsfred med inspiration, information, mat och musik. Vi berättar mer om strategin och vilka möjligheter Astrid Lindgrens Hembygd kan erbjuda genom lokalt ledd utveckling. Håll utkik efter inbjudan! Anmälan till carina@bokstavligt.nu

28 Januari 2016

Klart för start

Väntan är äntligen över! Från och med i dag kan föreningar, företag och myndigheter i kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby samt del av Oskarshamns kommun söka stöd för lokalt ledd utveckling.

22 Januari 2016

Nu är det nära!

Har du en projektidé och är bosatt i någon av kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby eller västra delen av Oskarshamns kommun? Grattis! Nu kan du snart söka projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd.

11 Januari 2016

Efterlängtat beslut

I dag kom det efterlängtade brevet från Jordbruksverket. Astrid Lindgrens Hembygd har nu fått det slutgiltiga beslutet och föreningen är därmed godkänd att arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden under programperioden 2016-2020.

Alltsomsker.nu