Hjälplänkar

Våra mål

Framtidsforums mål...

...utgår från de frågor som ställs i Landsbygdsutveckling med radikalt nya förutsättningar.pdf, en bilaga till Leaderplanen som LAG har godkänt som en utgångspunkt för föreningen. Bilagan är en omvärldsanalys som lyfter frågan om hur vi bibehåller, stärker och utvecklar det goda livet på landsbygden när oljan sinar, klimatförändringarna fortskrider och ekosystemen hotas, samt på vilket sätt vår region kan göra sitt bidrag till att stoppa och vända dessa allvarliga förlopp.

De fyra frågor som ställs i bilagan:

  • klimatförändringarna kommer. Hur påverkar det oss i Astrid Lindgrens Hembygd?
  • En 70-80% utsläppsminskning av klimatgaser är nödvändig. Hur klarar vi det i vårt område?
  • Hur klarar vi oss här i området när oljetillgången minskar och priset höjs?
  • Vilka ekosystemtjänster är hotade i vårt område? Vad kan vi göra för att minska vår indirekta belastning på ekosystem i andra delar av världen?

Föreningen konstaterar att frågorna om hållbar utveckling är svåra och att det är viktigt att bilagan blir föremål för dialog. Därför startades projektet Framtidsforum.

 

Framtidsforum Fas 1...

...med start våren 2011, pågick under 1 år och hade följande mål:

  • Kunskap, engagemang och handlingsberedskap för omställning till hållbarhet i vår region har ökat
  •  Föreningen har hittat sin roll i det här arbetet i förhållande till andra aktörer i regionen
  • Samsynen inom föreningen kring hållbarhetsfrågor har ökat
  • Ovanstående underlättar planeringen av Framtidsforum, fas 2 (2011-2013)

 

Framtidsforum Fas2

Framtidsforum var långt ifrån "klar" med de målformuleringar som satts upp under Fas1, och inför Fas 2 togs ett beslut att begränsa tidsplanen till 1 år, från septemeber 2011 till augusti 2012, för att möjliggöra vidareutveckling och eventuella omprioriteringar inför kommande år.

Vidare beslutades det att fokus under Fas 2 skulle vara att vidareutveckla Framtidsveckan till ett kraftfullt redskap för att uppnå Fas 2´s övergripande syfte, vilket är samma som mål 1 i fas 1 (Kunskap, engagemang och handlingsberedskap för omställning till hållbarhet i vår region har ökat).

 

Framtidsforum Fas 2+

I mitten på maj 2012 beslutade styrelsen för Astrid Lindgrens Hembygd att förlänga projektet Framtidsforum med ytterligare två år. Projektet kommer löpa till augusti 2014.

Framtidsforum kommer under 2013 fortsätta driva Framtidsveckan, men fokus för de kommande två åren ska vara "att synliggöra sambandet mellan konkret och systemnivå".

Detta gör vi genom bla genom kursverksamhet, Framtidsveckan, samverka nationellt och internationellt, fortsätta ge ut vårt nyhetsbrev.

Nyheter från Framtidsforum

31 Juli 2014

Vadå "Skogsträdgård"?

Under 2 dagar i mitten på juli arrangerade Framtidsforum i samarbete med Omställning Vimmerby-Hultfred en skogsträdgårdskurs. Innehållet varierade från teori om vad en skogsträdgård faktiskt är till praktiska gräva-ner-planta-aktiviteter.

31 Juli 2014

Vi tog en tur till Hyssna!

I Hyssna finns två av Sveriges mest intressanta skogsgubbar; tvillingarna Anders och Johannes Eriksson. De driver tillsammans Melltorps skogsförvaltning. De är också riktiga irritationsobjekt för alla som vill bruka sin skog så konventionellt som möjligt med röjning och gallring av skogen...

24 Juni 2014

Hållbar utveckling med Leadermetoden – tio framgångsfaktorer

Leader Lär, Framtidsforums systerprojekt, levererar nu sina lärdomarna i en läsvärd rapport!

Senaste nyhetbreven från Framtidsforum