Hjälplänkar

Samarbete med gymnasieskolorna

Samtliga elever i årskurs 2 på gymnasierna i Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby och Ekjö erbjuds inspirationsföreläsning om hållbarhet inför att de ska välja tema för sitt projektarbete. Föreläsare är Nanny-Maja Anderback, författare till boken Vem fan bryr sig? En bok om dig och mig och världen.

Framtidsforum samarbetar sedan i våras med Energikontor Sydost och gymnasieskolorna i våra kommuner. I september 2010 ordnades en konferens i Eksjö där gymnasiet visade upp sitt mycket intressanta ämnesöverskridande arbetssätt, där eleverna får jobba både praktiskt och teoretiskt kring hållbarhetsteman. Bland annat hade man anordnat en parallell klimatkonferens till Köpenhamn och höll på att undersöka vattenkvaliteten i ån som flyter genom Eksjö.

Den 14 december bjöd vi in ett 50-tal gymnasieelever från tre olika skolor till en halv dag kring hållbarhet i Sveasalen i Vimmerby. Open Space metodiken användes vilket innebär att alla deltagare är inbjudna att föreslå angelägna teman för gruppdiskussioner. Var och en väljer sedan fritt var den vill delta och deltagarna dokumenterar själva sina samtal . Många väldigt intressanta teman kom upp, så som t ex :
- Biologisk mångfald/den svenska skogen
- Kollektivt ägande
- Jordbruk (nord-syd perspektiv)
- Människors rättigheter och grundläggande behov (nord-syd perspektiv)
- Balans mellan ekonomi, miljö och mänskligt välmående
- Förnyelsebara energikällor
- Hur få acceptans för hållbarhetsfrågor
- Närproducerad mat

Några av de här temana jobbar ungdomarna vidare med inom projektarbeten och eller genom ideella engagemang på fritiden och inom Framtidsforum välkomnar vi initiativ för att spinna vidare kring de här trådarna och vill gärna stötta det på olika sätt.

Nyheter från Framtidsforum

31 Juli 2014

Vadå "Skogsträdgård"?

Under 2 dagar i mitten på juli arrangerade Framtidsforum i samarbete med Omställning Vimmerby-Hultfred en skogsträdgårdskurs. Innehållet varierade från teori om vad en skogsträdgård faktiskt är till praktiska gräva-ner-planta-aktiviteter.

31 Juli 2014

Vi tog en tur till Hyssna!

I Hyssna finns två av Sveriges mest intressanta skogsgubbar; tvillingarna Anders och Johannes Eriksson. De driver tillsammans Melltorps skogsförvaltning. De är också riktiga irritationsobjekt för alla som vill bruka sin skog så konventionellt som möjligt med röjning och gallring av skogen...

24 Juni 2014

Hållbar utveckling med Leadermetoden – tio framgångsfaktorer

Leader Lär, Framtidsforums systerprojekt, levererar nu sina lärdomarna i en läsvärd rapport!

Senaste nyhetbreven från Framtidsforum