Hjälplänkar

Leader Lär

Leader Lär Nationellt

Leader Lär för omställning till hållbarhet är ett samarbetsprojekt mellan Leaderområden runt om i Sverige. Syftet med projektet är att stärka pågående och framtida arbete för omställning till hållbarhet genom att utgöra en plattform för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

Efter fem träffar, i Astrid Lindgrens hembygd, i Mellansjölandet, i Åres Gröna Dalar, i Sjuhäradsbygden ooch åter i Astrids hemtrakter återstår nu främst dokumentation och rapportering.

Du som varit med, men inte har tillgång till forumet, maila Daniel

Läs en kort version av slutrapporten:

Hållbar utveckling med Leadermetoden - tio framgångsfaktorer (bläddringsbar swf).

Hållbar utveckling med Leadermetoden - tio framgångsfaktorer (pdf).

Ännu hellre - läs den kompletta rapporten med referenser och bilagor:

Med leadermetoden för omställning till hållbarhet (pdf).


Leader Lär Lokalt

Resiliensworkshop - "Är vår bygd redo?"

Dokumentation från Resiliensworkshoparna våren 2014 finns här. Alla hot, behov, styrkor och svagheter är sammanställda i en och samma .pdf-fil, en per tillfälle.

Resultat Kristdala

Resultat Bruzaholm

Resultat Vena

Guide till lokal planering för Resiliens

Körschema / Program

Omvärldskort

Efter att de tre workshopparna sammanställts höll vi en fjärde workshop där vi presenterade resultaten från de tidigare. Efter det kompletterade föreningens medlemmar bilden, för att resultatet skulle vara representativt för hela Astrid Lindgrens Hembygds område. Här är många av styrkorna och svagheterna insorterade under olika resilienspespektiv, för att visualisera inom vilka områden man bör lägga kraften om målet är en resilient bygd.

Sammanställning av resultat

Därefter användes resultaten från workshop:arna vid en uppstartsträff för strategiarbetet för den kommande perioden. Presentationen från träffen (som inte var en del Leader Lär) i Staby, Högsby finns här:

Resilienspresentation (sista workshopen)

Resilienspresentation (den My gav)

Forskaren, My Sellberg, förde anteckningar:

 Anteckningar ws Stabygården 28 maj 2014

En sammanfattning av Värde-övningen (inkl bilder) i slutet finns här:

Dokumentation Staby

Nyheter från Framtidsforum

31 Juli 2014

Vadå "Skogsträdgård"?

Under 2 dagar i mitten på juli arrangerade Framtidsforum i samarbete med Omställning Vimmerby-Hultfred en skogsträdgårdskurs. Innehållet varierade från teori om vad en skogsträdgård faktiskt är till praktiska gräva-ner-planta-aktiviteter.

31 Juli 2014

Vi tog en tur till Hyssna!

I Hyssna finns två av Sveriges mest intressanta skogsgubbar; tvillingarna Anders och Johannes Eriksson. De driver tillsammans Melltorps skogsförvaltning. De är också riktiga irritationsobjekt för alla som vill bruka sin skog så konventionellt som möjligt med röjning och gallring av skogen...

24 Juni 2014

Hållbar utveckling med Leadermetoden – tio framgångsfaktorer

Leader Lär, Framtidsforums systerprojekt, levererar nu sina lärdomarna i en läsvärd rapport!

Senaste nyhetbreven från Framtidsforum